Mạc Thu Trang

Quy định làm thêm giờ, thời gian làm thêm trong một ngày?

Nhờ luật sư tư vấn về thời gian làm việc trong hợp đồng lao động, thời gian làm thêm giờ trong 1 ngày, cụ thể như sau: Do đặt thù công việc, công ty em kinh doanh bán hàng, giao hàng tới nhà khách. Đối với bộ phận tài xế công ty em vẫn ký hợp đồng lao động bình thường là 8h/ngày. Nhưng thỏa thuận thêm là những ngày có phát sinh sẽ làm từ 8h-20h. Hiện em đang được lệnh chỉnh sửa lại hợp đồng lao động thời giờ làm việc:

“Do đặc thù công việc nên thời gian làm việc tính từ lúc bắt đầu giao hàng cho đến khi giao hàng xong”. Đối với hợp đồng chưa hết thời hạn thì em sẽ phải làm phụ lục chỉnh sửa thêm vào nội dung này. Mục đích của việc chỉnh sửa này là để tài xế phải ở lại giao hết hàng (có thể sau 21h) và ko tính tăng ca. Anh/chị hỗ trợ giúp em trường hợp này có sai luật định không ạ? Theo em thấy thì có vẻ không hợp lý. 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo điều 104, Bộ luật lao động 2012 quy định về thời giờ làm việc bình thường như sau:

“1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành”.

>> Tư vấn quy định về thời gian làm thêm giờ, gọi: 1900.6169

Theo điều 106, Bộ luật lao động 2012 về làm thêm giờ quy định như sau:

“1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ”.

Theo quy định tại Điều 97 Bộ luật lao động quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Như vậy, theo bạn trình bày do đặt thù công việc, công ty bạn kinh doanh bán hàng, giao hàng tới nhà khách. Đối với bộ phận tài xế công ty bạn ký hợp đồng lao động bình thường là 8h/ngày, thời gian thỏa thuận phát sinh thêm từ 8h-20h và có thể sau 21h và không tính ca. Do đó so sánh với quy định của Bộ luật lao động 2012 và  Nghị định 45/2013/NĐ-CP thì trường hợp của bạn chưa tuân thủ đúng với quy định của pháp luật lao động, bạn sẽ phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với bộ phận tài xế của công ty bạn.

>> Luật sư tư vấn quy định về thời gian làm việc, gọi: 1900.6169

-----------

Câu hỏi thứ 2 - Chế độ làm việc của giáo viên quy định thế nào?

Câu hỏi:

Ở trường X (trường THCS) trung bình mỗi giáo viên phải dạy 18 tiết/tuần (kể cả số tiết kiêm nhiệm). BGH phân công họ làm việc tại trường là 5 buổi /tuần, có người chỉ có mặt ở trường 4 buổi/tuần (kể cả buổi họp). Tuy nhiên tôi phải dạy 19 tiết/tuần (kể cả kiêm nhiệm) nhưng theo sự phân công của BGH tôi phải có mặt ở trường 6,5 buổi/tuần (kể cả buổi họp). Vậy tôi xin hỏi việc phân công thời gian làm việc của BGH đối với tôi như vậy có hợp lý không? Tôi phải nhờ đến cơ quan nào để được giúp đỡ.

Trả lời:

Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn trường hợp tương tự sau đây: 

>> Hỏi tư vấn về chế độ làm việc trong tuần của giáo viên

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về định mức tiết dạy:

"Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

2. Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông;

Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở;

Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở.

3. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành".

Như vậy, định mức tiết dạy của giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, việc sắp xếp lịch dạy cho từng giáo viên không có quy định cụ thể mà phải căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, số lượng giáo viên từng bộ môn, có thể xem xét đến hoàn cảnh của từng giáo viên như mang thai, nuôi con nhỏ...

Trường hợp anh/chị thấy sự bất hợp lý trong việc sắp xếp lịch dạy cho từng giáo viên thì có thể kiến nghị lên ban giám hiệu để xem xét giải quyết.

Gọi ngay