LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định cụ thể về việc nghỉ hưu trước tuổi

Hỏi: Qua tham khảo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính Phủ “về chính sách tinh giản biên chế” và Thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLB- BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 “Hướng dẫn một số Điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP”.

Tôi là công chức Nhà nước và công tác tai phòng, ban của huyên, được hưởng lương từ vốn ngân sách Nhà nước 100%. Đến nay đã tham gia đóng BHXH được 35 năm và 6 tháng. Sau khi nghiên cứu các văn bản hướng dẫn theo Nghị định, bản thân tôi nhận thấy mình đủ tuổi nghỉ chế độ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Vì tôi sinh ngày 18 tháng 8 năm 1957 đến ngày 18 tháng 8 năm 2015 là đủ 58 tuổi. Theo Thông tư số 01/2015TTLB-BNV-BTC là có hiệu lực thực từ ngày 30 tháng 05 năm 2015, nhưng theo lộ trình của tỉnh Cao bằng chúng tôi thì đến 01 tháng 01 năm 2016 mới phê duyệt lần đầu. Vì vậy tôi muốn hỏi nhà Luật sư cho rõ hơn là “Đến thời điểm đó bản thân tôi còn được hưởng chính sách theo chế độ quy định tại NĐ 108 không ” và quy định thế nào? Tôi rất mong được sự tư vấn và hồi âm của Công ty Luật Minh Gia./.

 

Quy định cụ thể về việc nghỉ hưu trước tuổi
Quy định cụ thể về việc nghỉ hưu trước tuổi


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Cảm ơn bác đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới công ty Luật Minh Gia! Sau đây, chúng tôi xin tư vấn yêu cầu của bác như sau:

Theo như bác trình bày, bác hiện đã tham gia BHXH được 35 năm 6 tháng, bác sinh 18/08/1957 và tới 18/08/2015 là đủ 58 tuổi.

Trường hơp của bác được quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014 về chính sách nghỉ hưu trước tuổi:

“Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi
...
2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội”.

 
Theo lộ trình của tỉnh CB thì tới 01/01/2016 tỉnh mới phê duyệt lần đầu.

Tuy nhiên, theo quy định tại điều 24 Nghị định 108/2014 về hiệu lực thi hành thì các chính sách, chế độ quy định tại Nghị định này được áp dụng đén ngày 31/12/2021. Vậy, trường hợp của bác, tính tới thời điểm tỉnh phê duyệt lần đâu thì bác vẫn được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định này.
 
“Điều 24. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2015. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021”.

Trân trọng!
Luật gia Nguyễn. N. Ánh – Công ty Luật Minh Gia.