LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo mới nhất 2022

Phụ cấp thâm niên nhà giáo là một trong những loại phụ cấp ưu đãi cho viên chức, người lao động công tác trong lĩnh vực giáo dục nhằm bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo chức danh.

Mặc dù phụ cấp thâm niên nhà giáo đã ra đời cách đây tương đối lâu nhưng thực tế các đơn vị vẫn gặp lúng túng trong quá trình chi trả loại phụ cấp này. Do đó, nếu bạn đang gặp phải những vướng mắc liên quan đến vấn đề xác định đối tượng hưởng, mức hưởng, thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo hoặc các vấn đề khác liên quan, bạn có thể tham khảo các quy định của pháp luật. Trường hợp chưa rõ các quy định của pháp luật, bạn có thể liên hệ Luật Minh Gia để chúng tôi giải đáp và hướng dẫn các phương án cụ thể.

Câu hỏi đề nghị tư vấn: ​Nhờ luật sư giải đáp giúp tôi về cách tính phụ cấp thâm niên như sau: Tôi là giáo viên một trường THCS vào ngành từ 01/9/1986 tập sự 2 năm đến 01/9/1988 được bổ nhiệm chính thức vào ngạch. Tôi công tác hết ngày 30/6/2021 thì được nghỉ hưu từ 01/7/2021 (đủ 55 tuổi 4 tháng). Theo quyết định ngày 10/12/2020 của UBND huyện tôi được hưởng phụ cấp thâm niên 31% từ 01/9/2019 đến 31/8/2020 và từ đó đến nay (từ 01/9/2020 đến 6/2021) vẫn ở mức 31% như vậy 22 tháng hưởng mức 31%. Tôi đã hỏi UBND huyện, phòng Nội vụ được giải thích là thiếu 2 tháng, tôi không hiểu điều đó vì tính đến 31/9/2020 tôi đã công tác đủ 34 năm trừ 2 năm tập sự còn 32 năm vậy tháng đầu tiên của năm thứ 33 (tháng 9/2021) tôi đã phải được hưởng 32% thâm niên rồi chứ không phải trọn vẹn năm thứ 33 mới được tăng nên 32% như cán bộ làm chính sách giải thích. Kính nhờ luật sư nghiên cứu và trả lời giúp tôi từ tháng 9/2020 đến tháng 6/2021 tôi hưởng phụ cấp thâm niên là bao nhiêu là đúng, chỉ còn 12 ngày nữa tôi sẽ nghỉ hưu rất mong nhận được ý kiến tư vấn của luật sư!

Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, quy định về phụ cấp thâm niên                      

Đối tượng được xét hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại Điều 2 Nghị định 77/2021/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập) đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bao gồm:

1. Nhà giáo gồm viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (mang mã số có các ký tự đầu là V.07) và viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mang mã số có các ký tự đầu là V.09) thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).”

Như vậy, trường hợp của bạn là giáo viên trường THCS và đã vào ngạch vào 9/1988 là đối tượng được xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Điều 3. Thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

1. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.

b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập).

c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có).

d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

2. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian tập sự.

b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.

c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

d) Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

đ) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

e) Thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều này.”

Do vậy, thời gian tập sự (từ 01/9/1986 tập sự 2 năm đến 01/9/1988) của bạn sẽ không được tính vào thời gian hưởng phụ cấp thâm niên. Thời gian giảng dạy của bạn sẽ được tính để bạn được hưởng phụ cấp thâm niên từ 1/9/1988 đến 1/7/2021. Trong 33 năm này thời gian tính phụ cấp trừ đi thời gian không được tính theo khoản 2 Điều 3 nêu trên như thời gian nghỉ ốm đau, nghỉ việc riêng….

Thứ hai, cách tính phụ cấp thâm niên

Căn cứ thời gian được tính phụ cấp ốm đau đã nêu trên để tính mức hưởng, quy định cụ thể tại Điều 4 Nghị định 77/2021/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo như sau:

Điều 4. Mức phụ cấp thâm niên

1. Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo him xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Như vậy, mỗi năm phải đủ 12 tháng mới được tính thêm 1% vào mức phụ cấp. Bạn có khoảng thời gian từ 9/2020 đến tháng 6/2021 chưa đủ 12 tháng để tính phụ cấp thâm niên. Căn cứ cách tính trên mức phụ cấp như sau:

Giảng dạy từ 1/9/1988 - 1/9/1993: được 5% phụ cấp thâm niên.

Giảng dạy từ 1/9/1993 - 1/9/2020:  được 27% phụ cấp thâm niên (mỗi năm được tính thêm 1%).

Vậy mức (%) phụ cấp thâm niên bạn được được hưởng khi về hưu là: 27% + 5% =32%.

Phụ cấp thâm niên này được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Mức phụ cấp thâm niên = hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng x mức lương cơ sở x mức (%) phụ cấp.

Trong trường hợp hợp cán bộ chính sách tính phụ cấp thâm niên không đúng theo quy định của pháp luật, bạn có thể làm đơn khiếu nại đến cơ quan quản lý trực tiếp - nơi có nghĩa vụ chi trả phụ cấp thâm niên cho bạn để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trong trường hợp này.

TƯ VẤN NHANH