Đinh Ngọc Huyền

Phụ lục gia hạn hợp đồng lao động áp dụng khi nào?

Hết thời hạn hợp đồng lao động nhưng không kí hợp đồng mới? Hợp đồng lao động xác định thời hạn trong cơ quan hành chính sự nghiệp? Tư vấn về việc kí hợp đồng lao động xác định thời hạn Luật Minh Gia xin được tư vấn như sau

Câu hỏi yêu cầu tư vấn:

Xin chào luật sư lời đầu tiên em chúc luật sư mạnh khỏe công tác tốt và nhiều thành công. Em có một câu hỏi như sau nhờ luật sư giải đáp cho em với: Em hợp đồng trong cơ quan hành chính sự nghiệp, bản hợp đồng có ghi là: Hợp đồng tạm tuyển, em hợp đồng đến 21/09/2021 thì được hai năm. Năm đầu em ký hợp đồng là ngày 21/09/2019. Đến 21/09/2021 thì hết hạn, nhưng từ ngày 22/09/2021-30/10/2021 thì không ký hợp đồng lao động mới nhưng em vẫn làm bình thường. Đến ngày 01/11/2021 thì kí một phụ lục hợp đồng lao động từ 22/09/2021- 22/09/2022. Ký phụ lục hợp đồng như vậy có đúng không? Nếu sang năm thứ ba em vẫn tiếp tục làm thì hợp đồng như thế nào và hợp đồng năm thứ ba sẽ thuộc loại hợp đồng gì?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc ký phụ lục gia hạn hợp đồng lao động:

Theo quy định tại Điều 22 Bộ luật lao động 2019 quy định về Phụ lục hợp đồng lao động thì:

"1. Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực".

Như vậy, khi các bên giao kết hợp đồng lao động muốn quy định chi tiết hoặc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì có thể ký phụ lục hợp đồng lao động. Tuy nhiên, phụ lục hợp đồng lao động không được sửa đổi thời hạn của HĐLĐ.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn và phía cơ quan có ký kết hợp đồng tạm tuyển xác định thời hạn là 2 năm (21/9/2019 - 21/9/2021). Đây được xác định là một hợp đồng lao động và hết hạn ngày 21/9/2021. Sau khi hết hạn hợp đồng, từ ngày 22/09/2021 - 30/10/2021 thì cơ quan không ký HĐLĐ mới nhưng bạn vẫn tiếp tục làm bình thường. Đến ngày 01/11/2021 cơ quan mới kí một phụ lục hợp đồng để gia hạn thời hạn của HĐLĐ với thời hạn 1 năm (từ 22/09/2021- 22/09/2022) là không đúng theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, loại hợp đồng lao động nếu người lao động tiếp tục làm việc sau khi hết hạn hợp đồng:

Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về loại hợp đồng lao động như sau:

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 nêu trên, khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải kí kết hợp đồng lao động mới; nếu không kí kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng xác định thời hạn đã giao kết sẽ trở thành hợp đồng không xác định thời hạn. Theo quy định trên, hợp đồng lao động giữa bạn và cơ quan nơi bạn làm việc sẽ đương nhiên trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỏi tư vấn tại đây!
Chat zalo Chat Facebook