LS Vy Huyền

Phụ cấp thu hút và thời gian hưởng phụ cấp thu hút

Tôi công tác tại xã 135 từ năm 2011 và được hưởng trợ cấp thu hút từ đó đến nay, đến tháng 1/8/2015 tôi được cử đi học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước 03 tháng tại vùng không phải 135, vây tôi xin hỏi luật sư trong 03 tháng học đó tôi có được hưởng 70% phụ cấp thu hút không? xin cảm ơn Luật sư.

 
Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Công ty luật Minh Gia. Trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:
 
Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có quy định về phụ cấp thu hút như sau:
 
2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:
 
a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;
 
b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 
Điều 4 Khoản 2 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 116/2010/NĐ-CP có hướng dẫn về phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP:
 
2. Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Khoản 1 Điều này là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn), bao gồm:
 
a) Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;
 
b) Thời gian làm việc trong quân đội nhân dân và công an nhân dân.
 
Như vậy trong thời gian thực tế làm việc là thời gian bạn làm việc có đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian bạn được cử đi học vẫn được đóng bảo hiểm xã hội nên bạn sẽ vẫn được hưởng phụ cấp thu hút trong thời gian này.

 

Trân trọng.
Luật gia: Trần Hoàng Việt – Công ty Luật Minh Gia 

TƯ VẤN NHANH