LS Phùng Gái

Phụ cấp thu hút tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo NĐ 61/2006?

Câu hỏi tư vấn: Hiện tôi đang dạy ở trường thuộc xã đặc biệt khó khăn có chương trình ưu đãi 135 và thu hút giai đoạn 2005_2010 nhưng đến 2013 tôi vẫn chưa nhận đủ thu hút và 135 của năm 2006 và 2007. Đến năm 2015 tôi được nhận một khoảng tiền phụ cấp 116 từ năm 2013_2015 là 105% lương.

 

Nhưng đến tháng 12/2016 thanh tra nhà nước xuống làm việc và điều tra lại số tiền mà chúng tôi được lãnh nói là trả dư do phía "ở trên" chỉ đạo sai do đọc công văn không chính xác, giờ yêu cầu những giáo viên đã nhận 105% lương của phụ cấp 116 phải trả lại số tiền đã lãnh vì đã nhận đủ 5 năm của ưu đãi 135 và thu hút thì sẽ không được hưởng phụ cấp 116 nữa. Vậy xin hỏi luật sư tiền thu hút và 135 có liên quan gì đến tiền phụ cấp 116 hay không?  Giờ chúng tôi phải trả lại tiền đã nhận là đúng hay sai? Tôi xin cảm ơn rất nhiều

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã hưởng phụ cấp thu hút giai đoạn từ năm 2005 -2010 (chưa được hưởng năm 2006, 2007). Đến năm 2015 nhận tiền phụ cấp theo Nghị định số 116/2010 từ năm 2013 -2015. Tuy nhiên, thời gian hưởng phụ cấp theo nghị định này lại bị truy thu lại vì lý do cơ quan thanh tra xác nhận đã được giải quyết chế độ theo phụ cấp thu hút đủ 5 năm theo chính sách hỗ trợ chương trình ưu đãi 135 thì sẽ không được hưởng phụ cấp tại Nghị định 116 nữa. Theo đó, để xác định kết luận yêu cầu của cơ quan thanh tra có đúng quy định pháp luật hay không và bạn có phải thanh toán lại số tiền đã nhận thì sẽ phải căn cứ quy định tại Nghị định 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tại trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn để giải quyết.

 

Điều 8. Phụ cấp thu hút

 

1. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

 

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của các đối tượng được xác định như sau:

 

a) Tính từ ngày nhận quyết định đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được điều động đến sau khi Nghị định này có hiệu lực;

 

c) Tính từ ngày được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001 của Chính phủ đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001 của Chính phủ.

 

Đồng thời, Nghị định số 19/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tại trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.

 

Điều 8. Phụ cấp thu hút

 

3. Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tê - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây gọi chung là Nghị định 116/2010/NĐ-CP).”

 

Như vậy, trong trường hợp này sẽ phải xác định bạn đã hết thời gian công tác tại địa bàn thuộc vùng kinh tế  - xã hội đặc biệt khó khăn hay chưa. Trong trường hợp bạn được cử đi công tác tại khu vực này (từ năm 2005 - 2010) và hết thời gian công tác vẫn chưa được sắp xếp, luân chuyển trở về nơi làm việc cuối cùng trước khi được cử đến vùng này mà thực tế bạn vẫn tiếp tục làm đến hiện nay (năm 2016) thì bạn sẽ được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút; nhưng sẽ dừng hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Do đó, nếu thời gian từ năm 2013 -2015 bạn đã được nhận phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm từ nghị định 116/2010 thì thanh tra nhà nước cũng chỉ có quyền truy thu lại phụ cấp công tác lâu năm từ năm 2013 - 2015 của bạn; còn phụ cấp thu hút thì vẫn tiếp tục được hưởng. 

 

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Phụ cấp thu hút tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo NĐ 61/2006?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng

!

 

CV P.Gái - công ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900 6169