LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Phụ cấp thu hút có thể được hưởng quá 5 năm không?

Luật sư tư vấn về trường hợp giáo viên công tác tại vùng khó khăn có được hưởng phụ cấp thu hút và trợ cấp lần khi đến công tác. Cụ thể như sau:

 

Câu hỏi đề nghị tư vấn:

 

Tôi là giáo viên mới ra trường về dạy ở trường có ĐKKT-ĐBKK từ tháng 9/2006 đến tháng 01/2008 thì có quyết định biên chế.Vậy trường hợp của tôi có đươc hưởng phụ cấp lần đầu hay không? Và tôi có được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút theo NĐ 116 hay không? Mong luật gia minh giải đáp giúp tôi.

 

Trả lời tư vấn:

Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn như sau:
 

Nghị định 19/2013/NĐ-CP quy định như sau: 

2. Bổ sung Khoản 3 Điều 8 như sau:

“Điều 8. Phụ cấp thu hút

3. Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tê - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây gọi chung là Nghị định 116/2010/NĐ-CP).”

 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

“Điều 10. Trợ cấp lần đầu

1. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển, Ủy ban nhân dân cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.

2. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại Khoản 3 Điều 9, Khoản 1 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”

 

Căn cứ theo quy định trên, a/c là nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nếu a/c đã được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu chưa được bố trí luân chuyển khỏi vùng thì sẽ được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút với mức 70% nhưng không hưởng phụ cấp công tác lâu năm. 

 

Đối với trợ cấp lần đầu khi chuyển vùng thì a/c chỉ được hưởng một lần trợ cấp này cho toàn bộ thời gian a/c công tác tại vùng này. 
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Phụ cấp thu hút có thể được hưởng quá 5 năm không?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng
P.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỗ trợ nhanh
Chat zalo