Lại Thị Nhật Lệ

Phụ cấp thâm niên giáo viên (nhà giáo) mới nhất

Phụ cấp thâm niên là khoản phụ cấp lương được trả thêm hàng tháng cho người lao động, viên chức có thời gian làm việc gắn bó lâu dài với cơ quan, đơn vị. Phụ cấp thâm niên hướng tới mục tiêu nhằm khuyến khích và tạo thêm động lực cho người lao động làm việc, cống hiến hiệu quả hơn.

- Để nắm được các quy định pháp luật lao động hiện hành liên quan đến các trường hưởng các loại phụ cấp giành cho người lao động, cán bộ, công chức và viên chức bạn hãy liên hệ với Luật Minh Gia để được tư vấn nhanh nhất.

1. Quy định về phụ cấp thâm niên giáo viên, nhà giáo

Câu hỏi:

Vợ tôi giảng dạy và đóng bảo hiểm bắt buộc tại một trường Trung cấp từ 1/1/2013 (hợp đồng làm việc vô thời hạn) đến 1/6/2021 vợ tôi thi tuyển dụng vào trường cao đẳng. Theo tìm hiểu thì vợ tôi phải được tính thâm niên 8 năm nhưng bảo hiểm chỉ tính 5 năm như vậy có đúng không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Minh Gia, sau khi nghiên cứu trường hợp của bạn, chúng tôi đưa ra nội dung tư vấn như sau:

- Về đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 77/2021/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Điều 2: Đối tượng

“… 2. Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các tàu huấn luyện, xưởng trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập.

…”

Vậy nên vợ bạn giảng dạy tại một trường trung cấp và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 1/1/2013 sẽ là đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

>> Tư vấn cách tính phụ cấp thâm niên giáo viên, gọi: 1900.6169

- Thời gian hưởng tính hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 77/2021/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

''Điều 3. Thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

1. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.

b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập).

2. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian tập sự.

b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.

c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

d) Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

đ) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

e) Thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều này.''

Vậy trong trường hợp của bạn thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên của vợ bạn được xác định bằng tổng thời gian giảng dạy có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập và trừ đi những khoảng thời gian không được tính phụ cấp thâm niên như thời gian tập sự, thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương, thời gian nghỉ ốm đau,…theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 77/2021/NĐ-CP phía trên.

Do bạn mới chỉ cung cấp thông tin vợ bạn giảng dạy và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại một trường trung cấp từ 1/1/2013 đến 1/6/2021 mà chưa có thông tin về việc trong quá trình đó vợ bạn có thể có những khoảng thời gian không được tính phụ cấp thâm niên nên chúng tôi chưa thể khẳng định việc bên bảo hiểm xác nhận vợ bạn có 5 năm được hưởng phụ cấp thâm niên là chính xác hay không? Bạn có thể tham khảo quy định về các khoảng thời gian được hưởng phụ cấp thâm niên và không được hưởng phụ cấp thâm niên phía trên để có thể xác định rõ thời gian hưởng.

---

2. Thời gian tính phụ cấp thâm niên giáo viên

Câu hỏi:

Tôi công tác tại trường trung cấp từ 1/1/2009 (đóng bảo hiểm bắt buộc luôn) đến 1/6/2016 tôi chuyển sang trường cao đẳng, đến 1/1/2021 tôi có quyết định vào viên chức. Vậy tôi thời gian công tác từ năm 2009 tôi có được tính vào thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên không? Kính mong đươc sự tư vấn của các luật sư. Tôi chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Minh Gia, sau khi nghiên cứu về trường hợp của bạn, chúng tôi đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Về đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 77/2021/NĐ-CP

''Xem trích dẫn quy định tại phần tư vấn (1)''

Vậy trong trường hợp này bạn làm việc trong trường trung cấp được xác định là cơ sở giáo dục công lập thì vẫn sẽ thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định tại  Khoản 2 Điều 2 Nghị định 77/2021/NĐ-CP nhà giáo đang giảng dạy. Vậy nên bạn vẫn sẽ được thời gian bắt đầu từ năm 2009 khi bạn giảng dạy tại trường trung cấp và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vào thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Hotline: 1900 6169