Hoàng Tuấn Anh

Nhờ tư vấn hỗ trợ tư vấn xử lý viên chức (giáo viên đánh bạc)

Hỏi: Tôi là H , công tác tại Phòng GD&ĐT, có vướng mắc một vấn đề như sau khi xử lý viên chức đánh bạc. Viên chức Nguyễn Văn A, được tuyển dụng vào vị trí việc làm từ 10/10/2014, đến 10/10/2015 thì hết thời gian tập sự. Tuy nhiên tại thời điểm tháng 12/2014, viên chức Nguyễn Văn A vi phạm tệ nạn đánh bạc và bị tòa xử tù nhưng cho hưởng án treo.


Thời điểm tháng 4/2015. Tuy nhiên do phía bên Tòa án không thông tin kịp thời đến Phòng GD&ĐT. nên đến thời điểm Tháng 12/2015 (Đã hết khoảng thời gian tập sự), Phòng GD&ĐT mới tham mưu với UBND ra Quyết định xử lý kỷ luật viên chức này với hình thức Cảnh cáo. Tại khoản 1, Điều 24, Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có ghi: 1. Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc bị xử lý kỷ luật từ hình thức Cảnh cáo trở lên.". Vậy xin Luật sư cho biết: 

 

- Viên chức Nguyễn Văn A đã hết thời gian tập sự (Nhưng chưa có Quyết định bổ nhiệm ngạch viên chức của UBND huyện) có còn được coi là người tập sự không? 

 

- Viên chức Nguyễn Văn A đã hết thời gian tập sự (Nhưng chưa có Quyết định bổ nhiệm ngạch viên chức của UBND huyện) bị xử lý kỷ luật hình thức Cảnh cáo (Quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực sau khi đã hết thời gian tập sự) như đã nêu ở trên có bị chấm dứt hợp đồng làm việc như quy định tại khoản 1, Điều 1, Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 không. Rất mong nhận được ý kiến tư vấn của Luật sư trong thời gian sớm nhất có thể.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Nhờ tư vấn hỗ trợ tư vấn xử lý viên chức (giáo viên đánh bạc). Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng cảm ơn

 

Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

 

1. Về việc viên chức Nguyễn Văn A đã hết thời gian tập sự nhưng chưa có Quyết định bổ nhiệm ngạch viên chức của UBND huyện:

 

Căn cứ Luật Viên chức Điều 2: “Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”;

 

Nghị định 29/2012/NĐ-CP Điều 20 về chế độ tập sự: “Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng, trừ trường hợp quy định tại Điều 27 Khoản 1 Luật Viên chức”

 

Theo quy định trên, chế độ tập sự chỉ được áp dụng đối với người đã trúng tuyển viên chức. Đồng thời, khái niệm “viên chức” cũng chỉ được áp dụng sau khi người này đã trúng tuyển viên chức và làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc.

 

Hơn nữa, Nghị định 29/2012/NĐ-CP Điều 23 Khoản 3 về trình tự, thủ tục bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp khi hết thời gian tập sự quy định như sau: “Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá phẩm chất, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Nếu người tập sự đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì quyết định hoặc làm văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền quản lý viên chức ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Nếu người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì thực hiện theo Khoản 1 Điều 24 Nghị định này”.  

 

Theo đó, Khoản 1 Điều 24 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định "Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên" 

 

Do đó, kể cả khi UBND huyện chưa ra Quyết định bổ nhiệm ngạch viên chức và đã kết thúc thời gian tập sự, anh Nguyễn Văn A vẫn là viên chức tập sự.

 

2.  Viên chức Nguyễn Văn A đã hết thời gian tập sự, bị xử lý kỷ luật hình thức Cảnh cáo và Quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực sau khi đã hết thời gian tập sự có bị chấm dứt hợp đồng làm việc không?

 

Căn cứ vào Nghị định 27/2012/NĐ-CP Điều 7 Khoản 1 về thời hiệu xử lý kỷ luật viên chức như sau: “Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm viên chức có hành vi vi phạm luật cho đến thời điểm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật”. Theo đó, Quyết định xử lý kỷ luật cảnh cáo được đưa ra khi chưa hết thời hiệu xử lý kỷ luật viên chức.

 

Đồng thời, chiếu theo quy định tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP, Điều 23 Khoản 3 đã nêu trên, viên chức Nguyễn Văn A vẫn có thể bị xử lý kỷ luật theo Điều 24 Khoản 1 Nghị định này.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Nhờ tư vấn hỗ trợ tư vấn xử lý viên chức (giáo viên đánh bạc). Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

CV. Chu Hoàng Hải - Công ty Luật Minh Gia 

 

Hotline: 1900 6169