Đỗ Minh Hiếu

Người lao động có được hưởng chế độ thai sản khi công ty giải thể không?

Tôi đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 9/2017 đến tháng 10/2019, thời gian dự sinh vào tháng 5/2020. Tháng 11/2019 công ty giải thể. Hỏi tôi có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không?

Kính gửi: Quý Luật sư Minh Gia, hiện tại tôi đang có thắc mắc về chế độ thai sản mong quý luật sư giải đáp giúp tôi ạ.Hiện tại tôi đang mang thai, dự sinh vào ngày 20/5/2020. Nhưng đến tháng 11/2019 công ty tôi giải thể, tức tôi chỉ đóng BHXH đến tháng 10/2019. Tôi đã tham gia BHXH liên tục từ tháng 9/2017. Vậy với trường hợp của tôi tham gia đóng BHXH từ tháng 9/2017 đến 10/2019 và sinh con vào tháng 5/2020 thì tôi có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không ạ. Kính mong quý Luật sư giải đáp giúp tôi ạ. Xin chân thành cảm ơn Quý Luật sự ạ.

 

Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Trân trọng 

 

Căn cứ vào Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

 

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

 

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 

b) Lao động nữ sinh con;

 

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

 

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật thì nếu người lao động đóng từ đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh thì sẽ được hưởng chế độ thai sản bình thường mà hoàn toàn không liên quan đến việc công ty của bạn có giải thể hay không. Trong trường hợp của bạn, bạn có cung cấp thông tin đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 9/2017 đến tháng 10/2019 và thời gian dự sinh là tháng 5/2020, như vậy trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh bạn đã đóng đủ 6 tháng bảo hiểm xã hội nên bạn đã đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

 

Tiền hưởng chế độ thai sản đều là do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả, người sử dụng lao động chỉ có trách nhiệm nộp hồ sơ và chuyển tiền thai sản cho bạn. Do vậy, nếu công ty bạn làm thủ tục báo giảm cho người lao động đó trước khi công ty giải thể thì thay vì công ty bạn lập hồ sơ  hưởng chế độ thai sản và nộp lên cơ quan bảo hiểm xã hội cho người lao động thì người lao động đó phải trực tiếp đi nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 

 

 

Hotline: 1900 6169