Phạm Thị Thuần

Nghỉ việc người lao động được hưởng quyền lợi gì?

Tôi làm việc tại Công ty Phú Thịnh, loại hợp đồng có xác định thời hạn, làm công việc kỹ thuật viên vi tính, mức lương 3000.000đ trả vào ngày 30 hàng tháng(tháng dương lịch),.Tuy nhiên tiền lương hàng tháng bị trễ hơn so với hợp đồng thỏa thuận, Do đó , qua 3 tháng làm việc, tôi gửi đơn xin nghỉ việc và sau 3 ngày làm việc tôi chấm dứt hợp đồng lao động.


Hỏi: Tôi chấm dứt hợp động như vậy là đúng thủ tục hay không, và tôi được hưởng quyền lợi như thế nào?

Trả lời: Cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Yêu cầu của bạn tôi xin được tư vấn như sau:
 
Theo quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động 2012 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:
 
1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;
d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;
đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;
e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;
g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.
 
Khoản 2 Điều 37 Bộ luật lao động 2012 quy định khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động có các nghĩa vụ sau:
 
2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;
b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;
c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.
 
Như vậy, theo quy định trên, bạn có quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động  nếu người sử dụng lao động không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 bộ luật lao động 2012.

Tuy nhiên khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bạn phải có nghĩa vụ báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 03 ngày làm việc  trong trường hợp Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
 
Như vậy, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và báo trước trong 3 ngày của bạn là đúng với quy định của pháp luật.
 
 Các quyền lợi được hưởng:
 
Căn cứ khoản 1 Điều 48 Bộ luật lao động quy định trợ cấp thôi việc như sau:
 
“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.”
 
Tại khoản 9 Điều 36 Bộ luật lao động quy định 9. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật này.
 
Như vậy, theo quy định trên, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bạn được hưởng trợ cấp thôi việc.
 
Về bảo hiểm thất nghiệp: quy định tại Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:
 
Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này.”
 
Theo quy định trên, nếu bạn có đủ điều kiện nêu trên thì bạn sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Nghỉ việc người lao động được hưởng quyền lợi gì?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV Nông Lan – Công ty Luật Minh Gia.

>> Yêu cầu tư vấn nhanh