Luật sư Vũ Đức Thịnh

Mức lương cơ sở để tính lương hưu

Khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội bao gồm cả chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện và chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, các đối tượng tham gia thường phải tham gia đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Vậy khi đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất như vậy thì quyền lợi của người tham gia là như thế nào.

Câu hỏi tư vấn thứ nhất: Ông tôi làm việc trong điều kiện bình thường, bị suy giảm khả năng lao động 61%, ông tôi nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí năm 2021 khi 58 tuổi 4 tháng, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 32 năm 6 tháng. Vậy ông tôi hưởng tỷ lệ lương hưu là bao nhiêu phần trăm và cách tính như thế nào. Tôi xin cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với nội dung bạn yêu cầu tư vấn, Công ty Luật Minh Gia trả lời tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 55 Luật bảo hiểm 2014 thì điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 với nam là đủ 55 tuổi 04 tháng và bị suy giảm 61% khả năng lao động. Do đó, với trường hợp của ông bạn, nếu ông bạn năm 2021 đã đủ 58 tuổi 04 tháng và bị suy giảm khả năng lao động là 61% thì ông bạn đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2021.

Về mức hưởng, Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định cụ thể như sau:

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.”

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Với trường hợp cụ thể của bạn, năm 2021 ông bạn 58 tuổi 04 tháng, có 32 năm 6 tháng tham gia bảo hiểm xã hội. Năm 2021 độ tuổi nghỉ hưu người lao động nam điều kiện bình thường là 60 tuổi 04 tháng, nên ông bạn nghỉ hưu trước 02 năm.

+ 19 năm đầu hưởng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm.

+ Mỗi năm tiếp theo được tính theo 2%: 13,5 năm x 2% = 27 %

+ Ông bạn nghỉ hưu trước tuổi 02 năm nên mức trừ 4%.

Tổng ông bạn được hưởng 68% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Câu hỏi tư vấn thứ hai: Xin chào Luật Sư. Tôi năm nay 58 tuổi, có thời gian tham gia BHXH là 38 năm (BHXH đã xác nhận), Tôi có 4 năm trong quân đội (1982-1986) 15 năm đứng máy điện (1987-2001) gia công bơm nước trong chương trình nước sạch nông thôn cùa UNICEF), 19 năm làm bảo trì dây chuyền sản xuất xi măng, chức danh kỹ thuật viên bảo trì từ 2001-2012, chức danh giám sát bảo trì từ 2012-2020. Hiện nay công ty cho thôi việc. Tôi xin hỏi: trường hợp của tôi đã đủ diểu kiện về hưu chưa? Chân thành cảm ơn các Luật Sư

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với nội dung bạn yêu cầu tư vấn, Công ty Luật Minh Gia trả lời tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 về độ tuổi nghỉ hưu như sau:

2. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.”

Trong điều kiện lao động bình thường, không thuộc trường hợp suy giảm khả năng lao động và không làm công việc nặng nhọc thì nam nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi 3 tháng. Như vậy, trường hợp của bạn chưa đủ điều kiện để nghỉ hưu.

Nếu bạn muốn chấm dứt hợp đồng lao động thì có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH chờ đủ tuổi hưởng lương hưu hoặc giám định sức khỏe để hưởng lương hưu trước tuổi, với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì bạn đủ điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi.

Hỏi tư vấn qua điện thoại