Nguyễn Văn Cảnh

Nghỉ hưu trước tuổi và chế độ hưu trí

Thưa luật sư cho em hỏi: mẹ em là giáo viên sinh năm 1962 công tác được 33 năm và tham gia đóng BHXH theo quy định của nhà nước. Giờ mẹ em muốn làm đơn xin thôi việc do bị bệnh hiểm nghèo không đủ sức khỏe để tiếp tục công tác. Vậy mẹ em sẽ được thanh toán như thế nào ạ? Em xin chân thành cảm ơn luật sư!

>> Tư vấn quy định về nghỉ hưu trước tuổi và hưởng hưu trí, gọi: 1900.6169

Tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưunhư sau:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

…”.

Theo quy định nêu trên, điều kiện để hưởng lương hưu đối với nữ là phải đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. Đối chiếu với thông tin bạn cung cấp, mẹ bạn sinh năm 1962 và đã có 33 năm đóng bảo hiểm xã hội. Do đó, mẹ bạn đã đủ tuổi hưởng lương hưu.

Về mức hưởng lương hưu hàng tháng được tính như sau:

“Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

…”.

Theo quy định trên, đối chiếu với trường hợp của mẹ bạn, với 33 năm đóng bảo hiểm xã hội thì mức lương hưu mẹ bạn được hưởng tối đa là 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, mẹ bạn sẽ được nhận trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 58 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

Điều 58. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, bạn tham khảo nội dung tư vấn áp dụng VBPL tại thời điểm 2015 như sau:
 
Căn cứ theo điều 50 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định điều kiện để hưởng lương hưu :

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

2. Người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ năm mươi lăm tuổi, nữ đủ năm mươi tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Luật công an nhân dân có quy định khác;

b) Nam từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi, nữ từ đủ bốn mươi lăm tuổi đến đủ năm mươi tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên
Như vậy, mẹ của bạn vẫn chưa đủ tuổi để hưởng lương hưu theo quy định này.
 
Tuy nhiên, mẹ của bạn có thể được hưởng lương hưu theo quy định tại điều 51 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 nếu “đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên,”.  Khi đó mức lương hưu sẽ thấp hơn so với những người được hưởng lương hưu theo quy định tại điều 50 luật này.
 
Thủ tục hưởng BHXH:

Người lao động phải gửi hồ sơ tới cơ quan BHXH bao gồm:

- Sổ bảo hiểm xã hội.

- Quyết định nghỉ việc đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội.

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa

Hồ sơ yêu cầu giám định y khoa gồm:

- Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động.

- Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định.

- Tóm tắt hồ sơ của người lao động theo mẫu quy định.

Sau đó mẹ bạn đem hồ sơ này ra bộ phận một cửa của BHXH quận/huyện nơi cơ quan mẹ bạn đang đóng BHXH để đề nghị được giám định sức khỏe.

Trường hợp mẹ bạn không đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại điều 50, 51 Luật bảo hiểm xã hội thì mẹ của bạn vẫn có thể làm đơn xin nghỉ việc và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm đến khi đủ 55 tuổi để được hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại điều 57 luật này.

Trân trọng !

CV Lương Duyên – Công ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900 6169