Nguyễn Kim Quý

Nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế được hưởng những chế độ như thế nào?

Nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế được cán bộ, công chức, viên chức, những người ký theo Nghị định 68 đặc biệt quan tâm, tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng đủ điều kiện để nghỉ theo chế độ này, do đó để được tư vấn cụ thể đối với trường hợp của mình thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư để được hỗ trợ giải đáp.

1. Luật sư tư vấn về việc nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế

Khi nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thể hưởng theo 02 chế độ chính đó là: chế độ nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc ngay. Tùy thuộc vào độ tuổi và thời gian công tác để được giải quyết một trong hai chế độ trên.

Ngoài chế độ của chính sách tinh giản biên chế thì đối tượng nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế còn được hưởng theo chế độ bảo hiểm xã hội, tuy nhiên với mỗi đối tượng hưởng là khác nhau. Do đó, để được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được tư vấn cụ thể về các vấn đề:

- Điều kiện nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế;

- Tiền lương làm căn cứ tính hưởng chế độ tinh giản biên chế;

- Cách tính hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi.

Bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 1900.6169 để được giải đáp vướng mắc.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống chúng tôi xử lý sau đây để có thêm kiến thức pháp lý trong lĩnh vực này.

2. Nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế được hưởng chế độ như thế nào?

Nôi dung tư vấn: Tôi sinh năm 01/01/1965, tôi công tác ngành Kiểm lâm từ tháng 8/1988 đến nay được 31 năm công tác và đóng BH được 31 năm. Hệ số lương là 4,98, vượt khung thâm niên 9%. Theo tôi được biết NĐ 108/2014/NĐ-CP hết hiệu lực năm 2021. Đến năm 2021 tôi có được nghỉ hưu trước tuổi theo đủ điều kiện theo NĐ 108 và NĐ 113 bổ sung. Đến năm 2021 tôi được 56 tuổi. Cho hỏi LS tôi được nghỉ theo NĐ này và thủ tục xin nghỉ như thế nào? Số tiền được nhận trước khi nghỉ là bao nhiêu ? Làm phiền luật sư tư vấn giúp và gửi email nhé. Tôi chân thành cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện được hưởng lương hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Bạn công tác trong ngành Kiểm lâm từ tháng 8/1988 và đóng bảo hiểm được 31 năm, đến năm 2021, bạn được 56 tuổi, nếu đến năm 2021, bạn thuộc trường hợp tinh giản biên chế thì bạn đủ điều kiện để được hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP như sau:

“2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, để được hưởng chế độ về hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP, bạn phải thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 6 Nghị định này:

"1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

b) Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

…”

Thứ hai về trợ cấp nhận khi nghỉ hưu trước tuổi

Khi nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội, bạn sẽ bị trừ đi tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi nhưng khi khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP, bạn sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi:

“được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội”

Như vậy, khi nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP, bạn sẽ được hưởng các khoản trợ cấp sau:

+ Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương. Trong trường hợp này, vì bạn công tác được 31 năm cũng đóng bảo hiểm được 31 năm nên với 20 năm đầu công tác, bạn được hưởng năm tháng tiền lương, sau đó, từ năm thứ 21 trở đi thì được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương, như vậy, bạn sẽ được trợ cấp 10,5 tháng tiền lương

+ Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội. Vì bạn nghỉ hưu vào năm 56 tuổi, trước 4 năm so với quy định về độ tuổi nghỉ hưu với nam (60 tuổi) theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiển xã hội nên bạn sẽ được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi tức là 12 tháng tiền lương cho 4 năm nghỉ hưu trước tuổi

Số tiền để tính trợ cấp cho bạn được tính bằng tiền lương tháng thực lĩnh của 5 năm cuối trước khi tinh giản, tiền lương tháng bao gồm tiền lương theo ngạch, bậc hoặc theo chức danh nghề nghiệp hoặc theo bảng lương; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) và mức chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Thứ ba, về thủ tục xin nghỉ hưu trước tuổi

Trường hợp bạn đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật thì cơ quan của bạn có trách nhiệm nộp hồ sơ để bạn được hưởng lương hưu khi nghỉ hưu chứ bạn không phải tự nộp hồ sơ.

Hotline: 1900 6169