Nguyễn Đức Minh Hiếu

Nghỉ hưu trước tuổi có thuộc đối tượng được tăng lương hưu không?

Tôi muốn hỏi về việc tăng lương hưu 8% cho những người đã hưởng lương hưu. Cụ thể như sau:

 

Nội dung yêu cầu tư vấn: Thưa luật sư, ba tôi  đi làm ca khuya , sáng trên đường về bị tai nạn giao thông nên được xét vào diện  tai nạn lao động bị thương tật 60% .  Ba tôi bị từ ngày 18/12/2012 sau khi ra viện,  do công ty có đóng bảo hiểm đầy đủ cho ba tôi nên được hưởng lương hưu nhưng số tiền lãnh được lúc đầu được quy định là 70% lương ban đầu , nhưng lúc lãnh thì còn không bằng 70%. Nhưng tôi mới biết đây về việc tăng thêm  lương hưu . Luật sư có thể cho tôi biết ba tôi có được xét vào diện này không ạ. Những người hay lãnh lương hưu cùng với ba tôi , nhiều người tiền lương hưu lúc đầu rất ít nhưng sau mấy năm được tăng lên. Tôi cũng không rành việc này lắm nên mới tìm hiểu thì mới biết việc tăng  lương. Nhưng tôi chưa nắm rõ nên không dám chắc được hoàn cảnh  mình có được xét vào không? Mong luật sư chỉ dẫn và giải thích. Nếu có thì kiến nghị như thế nào? ở đâu?  Tôi không muốn ba tôi mất quyền lợi  của chính bản thân ông, trong khi ông làm việc rất cực khổ . Mong luật sư giúp đõ ! Cam ơn luật sư

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

 

Ngày 15/06/2016, Chính phủ  đã ban hành Nghị định 55/2016/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/08/2016 quyết định nâng mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng của nhóm đối tượng còn thấp thêm 8%. Tuy nhiên, nghị định này điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng với các nhóm đối tượng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/1/2015 đến trước ngày 1/5/2016.

 

Điều 2 Nghị định 55/2016/NĐ-CP quy định đối tượng điều chỉnh gồm:

 

1. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng, bao gồm các đối tượng sau đây:

a) Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

b)…..

 

2. Các đối tượng quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến trước ngày 01 tháng 05 năm 2016.

3. Giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở.

4. Các đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều này đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 và người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2.000.000 đồng/tháng.”

 

Thời điểm ba bạn bắt đầu nghỉ hưu là từ năm 2012, như vậy việc điều chỉnh lương hưu  tăng 8% sẽ được áp dụng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ.

 

Điều 1  Nghị định số 09/2015/NĐ-CP quy định Đối tượng điều chỉnh tăng lương hưu, bao gồm:

 

“1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

….”

 

Điều 2 Nghị định số 09/2015/NĐ-CP quy định Thời điểm và mức điều chỉnh như sau:

 

“Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này.”

 

Như vậy, ba bạn đã được hương lương hưu từ năm 2012, do đó ba bạn thuộc đối tượng nghỉ hưu  được tăng 8% lương hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP.

 

Để có thể bảo đảm được quyền lợi, ba bạn có thể làm đơn kiến nghị lên Cơ quan bảo hiểm xã hội. Tại đó, họ sẽ có trách nhiệm xem xét, giải quyết quyền lợi cho ba của bạn.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Nghỉ hưu trước tuổi có thuộc đối tượng được tăng lương hưu không?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

CV. Hứa Thị Nhàn – CÔNG TY LUẬT MINH GIA

Hotline: 1900 6169