LS Thanh Hương

Nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng trợ cấp không?

Nghỉ hưu trước tuổi thì có được hưởng trợ cấp một lần theo Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hay không? Trả lời tư vấn.

Nội dung tư vấn: Tôi sinh tháng 6 năm 1956. Tôi nhập ngũ tháng 01 năm 1981, có thời gian công tác tại Cam pu chia từ tháng 01/1981 đến tháng 9 năm 1989, từ tháng 5/2008 đến 09/2003 giữ chức vụ Phó chỉ huy trưởng về chính trị Ban CHQS Thị xã X, được phong quân hàm thượng tá tháng 9/2003, từ 10/2003 đến 10/2006 – Trưởng Ban tuyên huấn – Phòng chính trị, từ 11/2006 đến 6/2009 – Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 320 – Bộ CHQS Tỉnh X, tháng 11/2008 được Bộ Quốc phòng phong quân hàm Đại tá (do có qua chiến đấu), nhận quyết định nghỉ chuẩn bị hưu từ ngày 01/7/2008, nghỉ hưu chính thức từ 01/7/2009. Theo Thông tư liên tịch số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2009 của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sỹ quan QĐNDVN về chế độ, chính sách đối với sỹ quan thôi phục vụ tại ngũ… Thông tư liên tịch trên nêu rõ trường hợp sỹ quan sinh tháng 6/1959 thì đến ngày 01/7/2010 mới đủ 51 tuổi, như vậy tôi sinh tháng 6/1956 thì phải đến ngày 01/7/2010 mới đủ 54 tuổi hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ (tính theo quân hàm thượng tá), nhưng do thay đổi tổ chức, biên chế, quân đội không còn nhu cầu bố trí, sử dụng, được cấp có thẩm quyền quyết định về việc nghỉ hưu từ ngày 01/7/2009 (đủ 53 tuổi) đủ tiêu chuẩn để hưởng trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước tuổi cao nhất 12 tháng Theo Chỉ thị 1715/CT-CS ngày 01/11/2012 của Tổng cục chính trị v/v hướng dẫn giải quyết những vướng mắc trong thực hiện Chỉ thị số: 328-CT/QUTW ngày 26/6/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Chỉ thị trên có nêu rõ trường hợp sỹ quan sinh tháng 7/1960 thì đến ngày 01/8/2012 mới đủ 52 tuổi, như vậy tôi sinh tháng 6/1956 thì phải đến ngày 01/7/2010 mới đủ 54 tuổi hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ (tính theo quân hàm thượng tá), nhưng do thay đổi tổ chức, biên chế, quân đội không còn nhu cầu bố trí, sử dụng, được cấp có thẩm quyền quyết định về việc nghỉ hưu từ ngày 01/7/2009 (đủ 53 tuổi) đủ tiêu chuẩn để hưởng trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước tuổi cao nhất 12 tháng.

Vào ngày 03/01/20xx tôi có đến Phòng cán bộ QK IX để hỏi về trường hợp của mình thì được trả lời là tôi có được đề nghị nhưng không được trên chấp thuận do không đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp vì có thời gian nghỉ hưu trước tuổi cao nhất chỉ 11 tháng. Tôi muốn biết mình có được hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước tuổi hay không? Trân trọng kính chào.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2009 và hướng dẫn Công văn số 2879/BQP-CS ngày 22/5/2010 của Bộ Quốc phòng thì sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp được hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm thuộc một trong hai điều kiện sau:

Khoản 2 Điều 2 NĐ 21/2009/NĐ-CP quy định như sau:

a. Đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần gồm:

- Dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế thuộc các cơ quan đơn vị có quyết định giải thể, sáp nhập, rút gọn, hạ cấp độ tổ chức, chuyển đổi mô hình hoạt động của cấp có thẩm quyền dẫn đến giảm số lượng hoặc chức danh sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

- Hết hạn tuổi cao nhất giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị quy định tại Điều 13 Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam mà quân đội không còn bố trí sử dụng.

b) Chế độ trợ cấp một lần được hưởng gồm:

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi;

- Được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác. Từ năm từ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 tháng tiền lương.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì bạn vẫn được hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước tuổi vì theo như bạn thuật lại, do thay đổi tổ chức, biên chế, quân đội không còn nhu cầu bố trí, sử dụng, được cấp có thẩm quyền quyết định về việc nghỉ hưu từ ngày 01/7/2009(đủ 53 tuổi), mặc dù khoản 1 Điều 13 quy định về tuổi phục vụ của sĩ quan và độ tuổi nghỉ hưu của bạn là 55 tuổi. tuy nhiên Khoản 2 Điều 2 NĐ 21/2009 quy định về trường hợp được hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước tuổi và trương hợp của bạn thuộc trường hợp quy định tại điểm a Khoản 2 NĐ 21/2009 được hưởng chế độ trợ cấp một lần.

"...Dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế thuộc các cơ quan đơn vị có quyết định giải thể, sáp nhập, rút gọn, hạ cấp độ tổ chức, chuyển đổi mô hình hoạt động của cấp có thẩm quyền dẫn đến giảm số lượng hoặc chức danh sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp..."

Bên cạnh đó ngay cả trong nghị định 21/2009/NĐ-CP và chỉ thị cũng chưa giới hạn về thời gian nghỉ hưu trước tuổi là bao lâu vì trong chỉ thị còn có hướng dẫn được nghỉ trước thời hạn là 1 năm 7 tháng; cho nên, việc đơn vị trả lời về thời gian nghỉ hưu trước tuổi bị hạn chế dưới 12 tháng là không có căn cứ nên bạn có quyền yêu cầu họ xác định lại để được hưởng trợ cấp một lần tương ứng.

Trân trọng.

Hotline: 1900 6169