Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Nghỉ hưu có được làm tròn tuổi không?

Nội dung yêu cầu tư vấn: Chào luật sư, cho tôi hỏi trường hợp: Nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động 61% có được làm tròn tuổi không? Ví dụ: Nam 49 tuổi 3 tháng có được làm tròn là 50 tuổi không? ( Người này đã đóng được 29 năm bảo hiểm xã hội tính đến hết tháng 7 năm 2015) Quy định thế nào mong luật sư tư vấn,

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động  như sau:

“Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.”

Như vậy, “đủ tuổi” hưởng lương hưu nói chung và “đủ tuổi” hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động nói riêng được hiểu là đủ ngày, đủ tháng, đủ năm.

Bởi vậy, trong trường hợp ví dụ mà bạn nêu sẽ không được làm tròn tuổi để hưởng chế độ hưu trí.

Trân trọng !

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169