Lò Thị Loan

Nghỉ hàng năm điều kiện và cách tính số ngày nghỉ

Theo quy định của Bộ luật lao động, một trong những quyền lợi mà người lao động được hưởng là được nghỉ và hưởng nguyên lương trong những ngày nghỉ lễ tết, nghỉ hàng năm,… Trong những ngày này người lao động đi làm sẽ được tính tiền làm thêm giờ. Vậy để được nghỉ hàng năm phải đáp ứng những điều kiện gì? Cách tính ngày nghỉ hàng năm được pháp luật như thế nào?

1. Tư vấn quy định của pháp luật về Luật lao động

Khi tham gia vào quan hệ lao động người sử dụng lao động và người lao động sẽ có những quyền và nghĩa vụ nhất định. Những quyền lợi và nghĩa vụ này được Luật lao động quy định và điều chỉnh. Do đó, để tránh được những rủi ro pháp lý khi tham gia vào quan hệ lao động, doanh nghiệp và người lao động cần nắm vững những quy định của pháp luật.

Nếu bạn, có những vướng mắc liên quan đến đến Luật lao động cụ thể là những vướng mắc về căn cứ pháp lý, các quyền lợi và hướng giải quyết khi có tranh chấp thì hãy liên hệ với Luật Minh Gia chúng tôi để được tư vấn và giải đáp. Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo bài viết tư vấn trường hợp cụ thể của chúng tôi dưới đây:

2. Luật sư tư vấn đề điều kiện và cách tính nghỉ hàng năm

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi làm nhân viên tại một công ty đã được 08 tháng theo hợp đông lao động. Tôi có xin nghỉ 02 ngày phép nhưng công ty không đồng ý cho tôi được nghỉ phép vì lý do tôi chưa làm việc đủ 12 tháng. Vậy có đúng hay không? Quy định ở văn bản nào làm ơn cho tôi được biết. Xin trân thành cảm ơn.

Luật sư tư vấn: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, quy định về thời gian nghỉ hàng năm

Theo quy định tại Điều 113 Bộ luật lao động năm 2019 quy định:

Điều 113. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động: 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường; 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Ngoài ra, người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Do đó, đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn làm việc tại công ty được 08 tháng theo đó bạn chưa làm đủ 12 tháng tuy nhiên bạn sẽ được nghỉ hàng năm tương ứng với số tháng làm việc của bạn tại công ty. Vì vậy, việc công ty không cho bạn nghỉ phép năm là không đúng theo quy định pháp luật.

Thứ hai, cách tính ngày nghỉ hàng năm theo quy định

Theo quy định tại Điều 66 Nghị định 145/2020/NĐ-CP:

Điều 66. Cách tính ngày nghỉ hằng năm trong một số trường hợp đặc biệt

1. Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 113 của Bộ luật Lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm.

2. Trường hợp người lao động làm việc chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động (nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114 và Điều 115 của Bộ luật Lao động) chiếm tỷ lệ từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được tính là 01 tháng làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm.

3. Toàn bộ thời gian người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực nhà nước và doanh nghiệp nhà nước được tính là thời gian làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo quy định tại Điều 114 của Bộ luật Lao động nếu người lao động tiếp tục làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.”

Theo đó, căn cứ theo quy định trên đối chiếu với trường hợp người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ hàng năm sẽ được tính theo công thức như sau:

Số ngày nghỉ hàng năm = (Số ngày nghỉ hàng năm : 12 tháng) x Số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm

Vì bạn không cung cấp đầy đủ thông tin về việc bạn làm việc trong môi trường nào nên chúng tôi không thể tính cụ thể số ngày nghỉ đối với trường hợp của bạn. Bạn có thể căn cứ vào điều kiện làm việc của mình là: làm việc trong điều kiện bình thường; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, sau đó đối chiếu với số ngày nghỉ hàng năm mà bạn được nghỉ áp dụng theo công thức trên bạn có thể tính được số ngày nghỉ tương ứng với 08 tháng làm việc của mình.

Trên đây là bài tư vấn về ngày nghỉ hàng năm theo quy định của Luật lao động. Nếu bạn vẫn còn gặp phải những vướng mắc về vấn đề ngày nghỉ hàng năm thì hãy liên hệ với Luật Minh Gia chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí