Hoàng Tuấn Anh

Nghỉ bù làm thêm giờ theo quy định của Bộ luật Lao động mới nhất

Lao động là tiền đề dẫn đến sự phát triển của xã hội, có lao động mới tạo nên thành quả. Tuy nhiên, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp với nhau để nâng cao năng suất làm việc. Bởi vậy, pháp luật hiện hành đã có những quy định về hạn mức thời gian cho phép làm việc và làm thêm giờ. Thời gian tối đa của người lao động khi làm việc là bao nhiêu? Pháp luật lao động hiện hành quy định vấn đề này như thế nào?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Do việc cá nhân, tôi có xin nghỉ một số ngày trong ngày làm việc thì Cơ quan tôi lại tính 1 ngày làm thêm (Làm ngoài giờ) tương đương 1 ngày nghỉ trong ngày làm việc. Quý Công ty cho Tôi hỏi, Cơ quan tôi thực hiện như vậy có đúng hay không. Mong sớm nhận được ý kiến góp ý của Quý Công ty!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với nội dung bạn yêu cầu tư vấn, Công ty Luật Minh Gia trả lời tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp thì trong quá trình bạn làm việc, bạn có nghỉ một số ngày. Sau đó khi trở lại làm việc, công ty yêu cầu bạn làm thêm giờ để bù lại thời gian bạn đã nghỉ trước đó. Tại Điều 105 Bộ luật lao động 2019 quy định về thời giờ làm việc bình thường như sau:

Điều 105. Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động.”.

Căn cứ quy định nêu trên thì giờ làm việc bình thường của người lao động là không quá 08 giờ/ngày và không quá 48 giờ/tuần. Trường hợp, nếu làm việc ngoài thời gian làm việc bình thường theo quy định thì được xác định là thời gian làm thêm giờ theo quy định tại Điều 107 Bộ luật lao động 2019 như sau:

“Điều 107. Làm thêm giờ

1. Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

a) Phải được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;

c) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.”.

Như vậy, sau khi bạn quay trở lại làm việc công ty yêu cầu bạn làm thêm giờ thì bạn có quyền từ chối, trường hợp bạn đồng ý làm thêm giờ thì công ty phải có trách nhiệm chi trả tiền lương làm thêm giờ theo quy định pháp luật.

Điều 98 Bộ luật lao động 2019 quy định về tiền lương làm thêm giờ như sau:

Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.”.

Do đó, trường hợp bạn có thời gian làm thêm giờ thì công ty phải đảm bảo tiềm lương làm thêm giờ theo quy định nêu trên. Nếu công ty không chi trả đúng quy định hoặc chỉ tính tiền lương như 01 ngày làm việc bình thường thì bạn có quyền khiếu nại đến công ty để yêu cầu trả lương làm thêm giờ theo quy định, trường hợp công ty không giải quyết bạn có thể khiếu nại đến Phòng lao động thương binh xã hội. Đối với hành vi vi phạm, công ty sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định pháp luật.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Gia về thời gian làm thêm giờ của người lao động. Nếu bạn còn vướng mắc, cần giải đáp thì liên hệ trực tiếp với Luật Minh Gia để được hỗ trợ kịp thời.

Hotline: 1900 6169