Nguyễn Thu Trang

Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh của cán bộ cấp xã được tính như thế nào?

Pháp luật về công chức cấp xã có vai trò quan trọng trong việc quản lý và xây dựng đội ngũ công chức cấp xã trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế tại địa phương. Việc nhân rộng việc thực hiện các mô hình kiêm nhiệm ở cơ sở là một trong những giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền.

1. Luật sư tư vấn về vấn đề phụ cấp kiêm nhiệm

Đối với công chức cấp xã, do vị trí và đặc điểm của chính quyền cấp xã cũng như tính chất đặc thù nên pháp luật về công chức cấp xã đã có những quy định riêng về chính sách và chế độ đãi ngộ. Bên cạnh đó, khi kiêm nhiệm chức vụ khác tại Ủy ban nhân dân cấp xã, công chức có thể nhận được thêm khoản phụ cấp khi kiêm nhiệm công việc này.

Để biết được trường hợp nào được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm, điều kiện hưởng, mức hưởng và thời gian hưởng, bạn cần tra cứu, tìm hiểu thật kỹ những quy định pháp luật. Nếu gặp khó khăn, vướng mắc, bạn hãy liên hệ Luật Minh Gia qua số điện thoại 1900.6169 để chúng tôi có thể hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho bạn.

2. Mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức cấp xã

CÂU HỎI TƯ VẤN: Xin chào Luật sư! Xin Luật sư có thể tư vấn giúp em, nội dung như sau: Từ tháng 04/2017, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của xã đã bầu em giữ chức vụ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (cấp xã, hiểu nôm na em là Cán bộ khối Đảng). Sắp tới, Công chức VHXH sẽ nghỉ sinh từ tháng 8/2019 đến tháng 01/2020. Vừa qua, BTV Đảng ủy và Lãnh đạo Ủy ban đã làm việc và giao nhiệm vụ em kiêm nhiệm vị trí nghỉ thai sản của Công chức VHXH 6 tháng nhưng chưa thống nhất mức phụ cấp kiêm nhiệm (Ủy ban đề nghị mức kiêm nhiệm là 1.000.000 đồng/tháng). Xin Luật sư tư vấn giúp em quy định hiện hành về mức phụ cấp kiêm nhiệm được tính như thế nào? Đối với địa phương em, Kế toán tính lương Cán bộ (Khối Đảng) - Công chức (Khối Chính quyền) cứ mỗi 3 tháng sẽ được nhận phụ cấp công vụ (30% mức lương đang hưởng) chứ không tính thẳng vào Lương, nếu khi em kiêm nhiệm thì có được hưởng khoản phụ cấp này không? Em cám ơn Luật sư rất nhiều!

TRẢ LỜI: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến công ty luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về phụ cấp kiêm nhiệm chức danh.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định 92/2009/NĐ-CP về mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh như sau:

“1. Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm: 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm. 

2. Cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 

3. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.”

Như vậy theo quy định trên, bạn sẽ được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm 50% mức lương (bậc 1) trong trường hợp chức dah mà bạn kiêm nhiệm giảm 01 người trong số lượng quy định tối đa.

Thứ hai, về phụ cấp công vụ.

Theo như thông tin bạn cung cấp, hiện tại bạn đang giữ chức vụ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đối chiếu với Điều 2 Nghị định 34/2012/NĐ-CP cho thấy bạn thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ với mức trợ cấp được quy định tại Điều 3 như sau:

“Các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được áp dụng phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.”

Khoản 1 Điều 4 Nghị định 34/2012/NĐ-CP quy định về nguyên tắc áp dụng như sau:

“1. Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…”

Như vậy, theo quy định trên, bạn sẽ được hưởng phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), và được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng.

Hotline: 1900 6169