Trần Việt Dũng

Mức lương hưu và trợ cấp khi viên chức nghỉ hưu trước tuổi

Luật sư tư vấn qua mail về vấn đề Viên chức muốn về hưu trước tuổi thì mức hưởng lương hưu như sau: Mẹ em hiện là giáo viên sinh năm 1964 (51 tuổi), và mẹ em muốn về hưu sớm (vào năm 2017, lí do sức khỏe...) nhưng không biết mức lương hưu được tính và trợ cấp sẽ như thế nào. Mong Luật Minh Gia giải đáp giúp.

 

Bậc lương hiện nay của mẹ là bậc 10. 

Hệ số lương 4,98. 

Phụ cấp cho chức vụ là 0,2. 

Phụ cấp khu vực là 0,1.

Thời gian đóng BHXH: 29 năm (tính tới thời điểm hiện tại)

Mong sớm nhận được hồi âm. Em xin chân thành cảm ơn.

Trả lời : Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến cho Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau :

Vì bạn hỏi vấn đề liên quan đến tương lai là năm 2017 và khoảng thời gian từ nay cho tới 2017 sẽ có những thay đổi nhất định của pháp luật nên chúng tôi xin tư vấn theo quy định của pháp luật hiện tại có tính chất tham khảo!

Thứ nhất , theo quy định tại điều 45, 46 Luật Viên chức 2010 có quy định về trợ cấp thôi việc và chế độ hưu trí đối với viên chức theo đó  chế độ thôi việc và chế độ hưu trí được xác định theo quy định pháp luật lao động và pháp luật bảo hiểm xã hội trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 45 Luật Viên chức năm 2010 :

2. Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Bị buộc thôi việc;

b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật này;

c) Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật này. “:  Khi viên chức được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ được pháp luật quy định là công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc có quyết định nghỉ hưu thì hợp đồng làm việc đương nhiên chấm
dứt.”


Như vậy khi mẹ bạn xin nghỉ hưu mà đã được nhà trường ra quyết định thì mẹ bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc.

Thứ hai, về chế độ hưu trí theo quy định tại khoản 1 điều 187 Bộ Luật Lao động năm 2012 có quy định :

Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.Trường hợp mẹ bạn muốn xin nghỉ hưu trước tuổi và hưởng lương hưu thì phải đáp ưng điều kiện quy định

Tại điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 :

Điều 55 : Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động 

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong cáctrường hợp sau đây:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.
 

Khi nghỉ hưu trước tuổi thì mức lương hưu được tính theo quy định tại điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 ( có hiệu lực từ ngày 1/1/2016) có quy định:

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

….

3.Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Thứ ba, mẹ bạn đã đóng bảo hiểm xã hội trên 25 năm đóng bảo hiểm xã hội nên theo quy định mẹ bạn được hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu theo quy định tại điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 :

Điều 58 : Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu 

1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
 

Thứ tư , theo quy định tại  nghị định số 54 /2011/NĐ – CP  về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo đó Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên và mức  phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Cũng theo quy định tại điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định :

Điều 89: Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).
Người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở.

2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấplương theo quy định của pháp luật về lao động.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

3. Trường hợp tiền lương tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở.

4. Chính phủ quy định chi tiết việc truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động, người sử dụng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này.

 

Trân trọng !
Cv : Nguyễn Phương – Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169