Nguyễn Văn Cảnh

Mức lương hưu khi đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên

Tôi sinh ngày 03/09/1959 là NV của 1 công ty nước ngoài và đã nghỉ hưu từ ngày 01/01/2016, chế độ hưởng lương hưu của tôi như thế nào và cho tôi biết cách tính. Tôi đã đóng BHXH được 21 năm liên tục và chưa đóng đủ 25 năm để hưởng 75%, với thời gian đóng BHXH của tôi thì được hưởng là bao nhiêu %.Thời gian tham gia đóng BHXH bắt đầu từ 01/01/1995 đến hết 31/12/2015.

Trả lời tư vấn: Luật Minh Gia cảm ơn câu hỏi và đề nghị tư vấn của bạn. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ theo điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định :

Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật
này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.


 Như vậy, theo quy định này thì:

 Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu X Lương bình quân đóng BHXH

a/ Tỷ lệ hưởng lương hưu:

- 15 năm đầu = 45% ;

- và cộng thêm mỗi năm kế tiếp = 2% (nam) hoặc 3% (nữ)

Bạn là nữ và đã đóng BHXH được 21 năm nên tỷ lệ hưởng lương hưu được hưởng sẽ là 63 %

b/ Cách tính bình quân tiền lương đóng BHXH:

- Thời gian đóng BHXH theo hệ số lương do nhà nước quy định:

+ 5 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 1995

+ 6 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 2001

+8 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 2007

+10 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ 2007 trở đi

- Thời gian đóng bảo hiểm xã hội không theo thang bảng lương nhà nước: bình quân toàn bộ thời gian

- Có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo lương nhà nước và không theo lương nhà nước, tính như sau: tính bình quân chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo tiền lương nhà nước thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định trên.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Mức lương hưu khi đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV Lương Duyên – Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169