Trần Phương Hà

Mức hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP

Thưa LS. Bác tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi, hiện đang được hưởng chế độ 180.000/tháng cho đối tượng là người già, nhưng nay do bác tôi bị bệnh nặng không còn khả năng lao động, trong khi đó vợ của bác cũng bị bệnh và không còn sức khỏe để lao động. Như vậy thưa LS bác tôi có được hưởng chính sách nào ngoài việc được hưởng 180.000đ/tháng hay không? Văn bản nào quy định điều này. Cảm ơn quý LS, chúc LS khỏe và may mắn, thành công.

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:
 
Theo thông tin bạn đã cung cấp, bác bạn đã hơn 80 tuổi, được hưởng chế độ 180.000 đồng/tháng. Hiện nay bác bạn bị bệnh nặng không còn khả năng lao động, vợ của bác cũng bị bệnh và không còn sức khỏe để lao động.
 
Căn cứ quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì:
 
Điều 5. Đối tượng hưng trợ cấp xã hội hàng tháng

5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;


c) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.
 
Trường hợp của bác bạn đã ngoài 80 tuổi, được hưởng chế độ 180.000 đồng/tháng, như vậy bác bạn thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.
 
Tuy nhiên, mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội (sau đây gọi chung là mức chuẩn trợ giúp xã hội) là 270.000 đồng. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) được quyết định mức trợ cấp xã hội, mức trợ cấp nuôi dưỡng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và các mức trợ giúp xã hội khác cao hơn các mức tương ứng quy định tại Nghị định này.
 
Như vậy, chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng tối thiểu là 270.000 đồng/tháng. Do đó, việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chi trả mức trợ cấp 180.000 đồng/tháng cho bác của bạn là vi phạm quy định của pháp luật.
 
Bác của bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi tới chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu giải quyết việc chi trả chế độ trợ cấp xã hội với mức 270.000 đồng/tháng đồng thời yêu cầu bồi thường số tiền chênh lệch (270.000 – 180.000 = 90.000 đồng/tháng) trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2014 đến thời điểm hiện tại để được giải quyết, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho bác bạn.

 

Trân trọng
Luật gia Nguyễn Thương – Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169