LS Trần Khánh Thương

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong một số trường hợp

Tư vấn luật về: Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần; Bảo hiểm xã hội một lần cho đối tượng ra nước ngoài định cư và các vấn đề khác liên quan như sau:

 

Câu hỏi - Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

 

E muốn hỏi luật sư một việc như sau. e đã đóng bảo hiểm được 3 năm 9 tháng mức lương bình quân e đóng 4,2 triệu đồng một tháng.E đã nghỉ làm ở công ty từ tháng 8 năm 2015 cho đến bây giờ. e muốn hỏi luật sư e muốn thanh lý bảo hiểm một lần vậy e nhận được bao nhiêu. Mong luật sư tính dúp e. e xin cảm ơn.

 

Trả lời tư vấn: Chào anh/chị! Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự sau đây:

 

>> Tư vấn về điều kiện, thủ tục và mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

 

>> Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo luật Bảo hiểm xã hội

 

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

 

------------------

Câu hỏi thứ 2 - Bảo hiểm xã hội một lần cho đối tượng ra nước ngoài định cư

 

Chào văn phòng luật sư gia minh.em đã nghỉ việc từ ngày 10/6/2015 em cũng đã hưởng bảo hiểm thất nghiệp rồi. Số năm đóng BHXH là 3 năm 2 tháng.nhung đến 1 tháng 6 này em đi nước ngoài định cư .theo quy định của nhà nước một năm mới được nộp hồ sơ để rútBHXH một lần vật theo như trường hợp của em thì chưa được một năm vậy thì em có quyền được hưởng BHXH môtn lần không. Nếu đươc phải làm thủ tục như thế nào trong khi chưa đủ một năm. Rất mong luật sư giúp đỡ cho em biết thông tin chi tiết .Xin chân trọng cám ơn!

 

Trả lời tư vấn: Chào anh/chị! Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn trường hợp tương tự sau đây:

 

>> Bảo hiểm xã hội một lần cho đối tượng ra nước ngoài định cư?

 

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

 

>> Luật sư giải đáp thắc mắc luật Bảo hiểm xã hội qua điện thoại, gọi: 1900.6169

 

--------------

Câu hỏi thứ 3 - Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp ưu đã nghề quy định thế nào?

 

Thưa Luật sư, tôi là cán bộ y tế của trường tiểu học tại Hà nội, tôi muốn hỏi:  theo điều 4 tại  Nghị định 56/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp y tế thì: Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp quy định  này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành, nguồn thu của các cơ sở y tế từ các hoạt đông sự nghiệp của đơn vị theo quy định và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Nhưng tôi không hiểu nguồn kinh phí "do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành" là thế nào. Vì hiệu trưởng không chi phụ cấp y tế cho tôi và nói rằng:  Nguồn để chi trả phụ cấp y tế lấy từ nguồn hoạt đông sự nghiệp của đơn vị theo quy định và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của trường có rất ít nên không bố trí kinh phí chi được và không được chi từ nguồn ngân sách nhà nước cấp. Vậy cho em hỏi  nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho trường thì có lấy để trả phụ cấp cho nhân viên y tế được không? Xin cám ơn ạ.

 

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn trường hợp tương tự sau đây:

 

>> Phụ cấp ưu đãi đối với nhân viên y tế trường học

 

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 56/2011/NĐ-CP về Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp:

 

"Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp quy định tại Nghị định này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành, nguồn thu của các cơ sở y tế từ các hoạt đông sự nghiệp của đơn vị theo quy định và các nguồn kinh phí hợp pháp khác".

 

Nguồn kinh phí chi trả được hướng dẫn cụ thể tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC:

 

"a) Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp quy định tại Thông tư liên tịch này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành, nguồn thu của cơ sở y tế từ các hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo quy định.

 

b) Riêng năm 2011, kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp quy định tại Thông tư liên tịch này được xử lý như sau:

 

- Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tổng hợp chung vào nhu cầu cải cách tiền lương và xử lý từ nguồn cải cách tiền lương theo quy định; cụ thể như sau:

 

+ Các cơ sở sự nghiệp y tế công lập trực tiếp trả lương cho công chức, viên chức có trách nhiệm lập báo cáo nhu cầu kinh phí chi trả phụ cấp ưu đãi theo nghề tăng thêm năm 2011 theo Biểu số 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này và gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp theo phân cấp ngân sách hiện hành (sau đây gọi tắt là cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp).

 

+ Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp thẩm định và tổng hợp nhu cầu kinh phí tăng thêm của các cơ sở sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý theo Biểu số 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này gửi cơ quan Tài chính cùng cấp.

 

+ Cơ quan tài chính có trách nhiệm thẩm định và tổng hợp nhu cầu kinh phí tăng thêm theo Biểu số 2, 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

 

+ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, lập báo cáo theo Biểu số 3 gửi Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

 

- Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:

 

+ Các cơ sở sự nghiệp y tế công lập trực tiếp trả lương cho công chức, viên chức có trách nhiệm lập báo cáo nhu cầu và nguồn chi trả phụ cấp ưu đãi theo nghề tăng thêm năm 2011 theo Biểu số 4 và số 5 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp theo phân cấp ngân sách hiện hành.

 

+ Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp thẩm định, tổng hợp nhu cầu và nguồn kinh phí chi trả phụ cấp ưu đãi tăng thêm theo Biểu số 6 và số 7 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này gửi cơ quan quản lý cấp trên cho tới Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

 

+ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thẩm định, tổng hợp, lập báo cáo theo Biểu số 6 và số 7 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này gửi Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định".

 

Như vậy, nguồn kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và nguồn thu của cơ sở y tế từ các hoạt động sự nghiệp của đơn vị. Đơn vị có trách nhiệm lập báo cáo nhu cầu kinh phí chi trả phụ cấp ưu đãi nghề và gửi cho cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để xem xét, giải quyết.

 

Do đó, trường hợp chị được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi y tế thì đơn vị buộc phải chi trả chế độ này, đơn vị không thể lấy lý do nguồn kinh phí có rất ít để không chi trả phụ cấp này.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong một số trường hợp. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng
P.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia