LS Phùng Gái

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Câu hỏi tư vấn: Kính gửi: Quý Luật sư Tôi tên là Nguyễn Thị H, sinh ngày 16 tháng 01 năm 1961, hiện là điều dưỡng bệnh viện L A. Bắt đầu ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1/9/1997 liên tục cho đến nay


Mức lương đang hưởng 3.26. Tính đến ngày 16/1/2016 đủ tuổi nghĩ hưu (đủ 55 tuổi). Vậy xin hỏi luật sư:

1. Đến ngày 16/1/2016: Chưa đủ 20 năm đóng BHXH, tôi muốn đóng tiếp BHXN tự nguyện cho đủ 20 năm, Vậy tôi phải đóng hàng tháng bao nhiêu tiền để đủ 20 năm lãnh lương hưu có lợi cho tôi (lương hưu đủ sống).

2. Đến ngày 16/1/2016: Tôi có hưởng chế độ trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp không? Cơ quan nào trả ?.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp trên chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo quy định Luật bảo hiểm xã hội 2006,

Điều 5. Nguyên tắc bảo hiểm xã hội

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương, tiền công của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập do người lao động lựa chọn nhưng mức thu nhập này không thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

Đồng thời, theo tinh thần tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 190/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện:

"Người lao động nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm so với thời gian quy định, kể cả những người đã có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên mà chưa nhận BHXH một lần có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện thì được đóng tiếp cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Cụ thể:

Mức đóng BHXH hàng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện bằng tỷ lệ phần trăm đóng BHXH tự nguyện (X) với mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH của người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.
Như vậy, bạn có thể lựa chọn cho mình mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cơ sở thu nhập của bạn.

Thứ hai, với vấn đề hưởng có hưởng chế độ trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp không.

Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 về trợ cấp thôi việc.

Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động
 
1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.
 

2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.
 
3. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.
 
4. Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.

Điều 48. Trợ cấp thôi việc
 
1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.
 

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.
 
3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.


Như vậy, tính đến ngày 16/1/2016 bạn đáp ứng đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm và tuổi hưởng lương hưu thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định Điều 48 Bộ luật lao động 2012  đã được trình bày trên.( không được hưởng trợ cấp thất nghiệp ).

Cơ quan bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm tri trả trợ cấp thôi việc cho bạn.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện? . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV P.Gái – công ty Luật Minh Gia.
 

TƯ VẤN NHANH