LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế

Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế - Nội dung gồm thông tin về các bên trong hợp đồng, nội dung phụ lục hợp đồng, lý do bổ sung, quyền và nghĩa vụ, điều khoản thi hành và các vấn đề khác liên quan như đính kèm trên đây:

 

mau-phu-luc-hop-dong-kinh-te-jpg-26072013110036-U1.jpg

Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế

 

Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tếtrên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng và người đọc cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào trường hợp cụ thể.

 

Trân trọng !
P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

TƯ VẤN NHANH