Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Hợp đồng lao động chuẩn quy định mới nhất 2024

Mẫu Hợp đồng lao động bao gồm thông tin về bên sử dụng lao động và thông tin người lao động, thời gian thử việc, mức lương, thời hạn hợp đồng, chế độ nghỉ ngơi... đối với Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và HĐLĐ có thời hạn. Để lập hoặc giao kết hợp đồng đúng quy định, phòng tránh rủi ro khi phát sinh tranh chấp, bạn hãy hỏi ý kiến tư vấn của luật sư hoặc liên hệ với Luật Minh Gia để được luật sư của chúng tôi hỗ trợ.

1. Quy định về Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

- Thông thường người sử dụng lao động và người lao động thường ký kết hợp đồng lao động theo mẫu hướng dẫn của Bộ lao động. Tuy nhiên để hiểu và thực hiện theo mẫu bạn cần tìm hiểu kỹ quy định pháp luật và văn bản hướng dẫn để đảm bảo đầy đủ quyền và nghĩa vụ của các bên, các vấn đề về liên quan như chế độ tiền lương, thưởng, thời gian làm việc, các vấn đề về thời hạn, chấm dứt hợp đồng lao động.

- Nếu bạn không có thời gian tìm hiểu và muốn đảm bảo lập hợp đồng đúng quy định pháp luật, phòng tránh rủi ro, tranh chấp phát sinh khi chấm dứt hợp đồng lao động, hãy liên hệ với chúng tôi, Luật Minh Gia luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Ngoài ra, bạn tham khảo thêm mẫu HĐLĐ chúng tôi cung cấp sau đây để tìm hiểu thêm và áp dụng vào trường hợp của mình.

>> Dịch vụ luật sư soạn thảo hợp đồng lao động

- Dưới đây, chúng tôi cung cấp 02 mẫu hợp đồng thông dụng (hợp đồng lao động soạn thảo theo luật lao động mới và hợp đồng lao động cơ bản) như sau:

2. Mẫu Hợp đồng lao động theo quy định mới

Để hoàn thiện hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật, quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục lập hợp đồng lao động.

---

CÔNG TY TNHH 

TƯ VẤN ABC

 ------------  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 202x

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: 01-20../HĐLĐ-TN

- Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày ngày 20 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động;

- Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty A;

Hợp đồng lao động(“HĐLĐ”) này được ký ngày 01 tháng 01 năm 2021 tại Văn phòng Công ty TNHH ..., địa chỉ.............Hà Nội, bởi và giữa các bên có đầy đủ tư cách giao kết hợp đồng lao động theo quy định, gồm:

- Các bên trong hợp đồng lao động

BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (sau đây gọi là Công ty)

Tên chính thức: ...

Số ĐKKD: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...

Địa chỉ: ....

Thông tin liên lạc: Email:.... Điện thoại: ...

Người đại diện - Chức vụ: ...

Tài khoản ngân hàng: ...

NGƯỜI LAO ĐỘNG (sau đây gọi là NLĐ)

Số CMND/CCCD: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...

Thông tin liên lạc: Email:.... Điện thoại: ...

Địa chỉ: ...

Tùy ngữ cảnh cụ thể, mỗi bên được gọi riêng là “Bên” và hai bên được gọi chung là “Các bên”.

Xét rằng:

- CÔNG TY có nhu cầu tuyển dụng và sử dụng lao động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; và

- NLĐ là cá nhân độc lập, tự thấy rằng có đầy đủ năng lực giao kết hợp đồng lao động và có thể đáp ứng yêu cầu công việc của CÔNG TY;

Sau khi bàn bạc thống nhất, các bên đồng ý ký kết Hợp đồng này với các điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc:

1.1. Công việc:

- Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh.

- Công việc phải làm:

+ Xây dựng các kế hạch kinh doanh

+ Thực hiện các chiến lược kinh doanh theo chủ trương của ban lãnh đạo công ty.

+ Quản lý và phát triển nhân sự phòng kinh doanh.

+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.

CÔNG TY được quyền tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với HĐLĐ trong các trường hợp sau:

a) Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh;

b) Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) Sự cố điện, nước;

d) Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp NLĐ không chấp nhận thực hiện việc mới sau điều chuyển thì hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng trên cơ sở đồng thuận, nhưng CÔNG TY đảm bảo phải trả ít nhất 01 tháng lương do thay đổi công việc dẫn đến chấm dứt hợp đồng trước hạn.

1.2. Địa điểm làm việc của người lao động:

Trường hợp CÔNG TY có thay đổi địa chỉ trụ sở chính thì NLĐ tiếp tục làm việc theo địa chỉ mới. Trường hợp đặc biệt theo quyết định của Giám đốc CÔNG TY, CÔNG TY có thể chỉ định NLĐ làm việc tại địa điểm khác địa chỉ nêu trên nhưng phải báo trước ít nhất 03 ngày để NLĐ kịp thời chuẩn bị

Điều 2: Thời hạn của hợp đồng lao động:

- Loại hợp đồng lao động: 24 tháng

- Bắt đầu từ ngày 01 tháng 02 năm 20xx đến hết ngày 31 tháng 01 năm 20xx

Điều 3: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: 

Trừ trường hợp đặc biệt theo Quyết định của Giám đốc công ty, thời giờ làm việc thời gian nghỉ ngơi được quy định như sau:

3.1. Thời giờ làm việc trong ngày:

a) Thời điểm bắt đầu: 08 giờ 00

b) Thời điểm kết thúc: 17 giờ 00

3.2. Thời giờ làm việc trong tuần: Từ thứ hai đến thứ sáu, sáng thứ bảy hằng tuần.

3.3Thời giờ làm thêm giờ: Theo quy định của công ty.

3.4Thời gian nghỉ trong giờ làm việc: Làm việc liên tục hai giờ đồng hồ được nghỉ giải lao 10 phút. Nghỉ trưa từ 12 giờ 00 đến 01 giờ 30 phút hàng ngày làm việc.

3.5Thời gian nghỉ hằng tuần: Trừ các ngày làm việc theo điều 5.2

3.6. Thời gian nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết: Theo quy định hiện hành của Bộ Luật lao động. Trường hợp ngày nghỉ, lễ kéo dài và trùng thứ bảy chủ nhật thì Giám đốc công ty quyết định nghỉ bù, làm bù nhưng vẫn đảm bảo công việc được sắp xếp ổn thỏa, hợp lý.

3.7Thời gian nghỉ việc riêng: Theo quy định của Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành. Trừ trường hợp nghỉ ốm, lý do sức khỏe đặc biệt thì NLĐ phải có kế hoạch sắp xếp công việc đảm bảo không ảnh hưởng đến bộ phận, phòng ban khác và phải báo trước cho Trưởng phòng nhân sự/Giám đốc ít nhất 03 ngày.

3.8Thời gian nghỉ không hưởng lương: Nghỉ việc không báo trước hoặc không có lý do rõ ràng, nghỉ quá số ngày phép năm.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

4.1. Quyền lợi:

4.1.1. Mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác:

a) Mức lương:  XX.000.000 đồng/tháng/26 ngày công.

b) Phụ cấp lương: Theo quy định của công ty.

+ Trách nhiệm: 2.000.000 đồng/tháng

+ Ăn trưa: 1.000.000 đồng/tháng

+ Điện thoại: 700.000 đồng/tháng

+ Xăng xe: 500.000 đồng/tháng

a) Các khoản bổ sung khác: Được hưởng theo quy chế lương thưởng chung của toàn công ty.

b) Tiền lương làm thêm giờ: được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

- Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

- Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

- Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%,

4.1.2. Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt Việt Nam đồng.

4.1.3. Kỳ hạn trả lương:

Kỳ hạn trả lương: Tiền lương được trả tháng một lần. Tiền lương được CÔNG TY trả  trực tiếp, đẩy đủ và đúng thời hạn cho NLĐ căn cứ vào thời gian làm việc thực tế của NLĐ trong tháng đó. Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà CÔNG TY đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn thì không được trả chậm quá 01 tháng.

- Thời điểm trả lương: Ngày 10 hàng tháng. Trường hợp thời điểm trả lương trùng ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định thì được trả vào ngày làm việc tiếp theo.

4.1.4. Chế độ nâng lương:

- Điều kiện: Theo quy định của công ty.

Thời gian: Theo quy định của công ty.

- Thời điểm: Theo quy định của công ty.

- Mức lương sau khi nâng: Theo quy định của công ty.

4.1.5. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm về mức tham đóng và tỷ lệ đóng.

- Tỷ lệ đóng: Tính theo mức % tính trên mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động và của người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại thời điểm phát sinh;

- Phương thức đóng, thời gian đóng: CÔNG TY chịu trách nhiệm đóng phần bảo hiểm của CÔNG TY. Phần bảo hiểm thuộc trách nhiệm của NLĐ được NLĐ ủy quyền CÔNG TY trừ vào lương hàng tháng và đóng hội.

4.1. 6. Trang bị bảo hộ lao động

Trong suốt quá trình làm việc tại CÔNG TY, NLĐ được trang bị các loại trang phục, trang bị bảo hộ lao động thoe quy định của công ty.

4.1.7. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Tại từng thời điểm khác nhau và theo Quyết định của Giám đốc công ty, CÔNG TY đảm bảo thời gian, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho NLĐ trong quá trình làm việc và cống hiến tại CÔNG TY.

4.1.8. Cách khoản bổ sung, phúc lợi khác: Hàng năm người lao động được đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, quà sinh nhật theo quy định của công ty.

4.2. Nghĩa vụ:

Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động....

- Bảo mật thông tin: NLĐ cam kết rằng mọi thông tin nội bộ của CÔNG TY gồm báo cáo hàng tuần, hàng tháng, danh sách khách hàng, nhà cung cấp, quản lý điều hành và các thông tin nội bộ khác là thông tin mật. NLĐ cam kết  không được tiết lộ, mua bán, trao đổi, chia sẻ cho bên thứ ba dưới bất cứ hình thức nào. Trường hợp CÔNG TY có chứng cứ cho rằng NLĐ tiết lộ thông tin ảnh hưởng đến kinh doanh, uy tín, thương hiệu của CÔNG TY thì NLĐ phải bồi thường thiệt hại 100%. 

Điều 5: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

5.1. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.

5.2. Quyền hạn:

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc)

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động này chấm dứt hiệu lực khi và chỉ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

6.1. Hết thời hạn ghi tại Điều 2 mà các bên không gia hạn;

6.2. NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

a) Bị đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự hoặc cưỡng bức lao động; bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

b) Phải nghỉ việc để chăm sóc vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng, con đẻ, con nuôi bị ốm đau, tai nạn;

c) Gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh hoặc chuyển chỗ ở mà người lao động đã tìm mọi biện pháp nhưng không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động.

6.3. CÔNG TY đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

a) NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Lý do bất khả kháng khác thuộc một trong các trường hợp sau đây: (i) Do địch họa, dịch bệnh; (ii) Di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 7: Điều khoản thi hành

- Các điều khoản khác không ghi trong hợp đồng này như trách nhiệm vật chất, bồi thường thiệt hại, kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động và các vấn đề khác có liên quan thì thực hiện theo quy định tại Bộ luật Lao động 2012, tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Trường hợp các bên tiến hành ký phụ lục hợp đồng thì phụ lục có giá trị thực hiện như hợp đồng. Trường hợp, phụ lục hợp đồng có điều khoản xung đột với hợp đồng này thì áp dụng điều khoản có lợi hơn cho NLĐ.

- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 20xx . Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại trụ sở của công ty, ngày 01 tháng 02 năm 20xx.

Người lao động

 

(Ký tên)

Ghi rõ Họ và Tên

Người sử dụng lao động

 

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi rõ Họ và Tên

-----

3. Mẫu hợp đồng lao động cơ bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------

Hà Nội ,ngày 25 tháng 08 năm 202x

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà :...........

Chức vụ:...........................................................

Đại diện cho ....................................................

Địa chỉ:......................Điện thoại:......................

Và một bên là Ông/Bà:....................................

Sinh ngày:....tháng....năm.....Tại:...................

Nghề nghiệp :................................................

Địa chỉ thường trú:.........................................

Số CMTND:.........cấp ngày......./......../........

Số sổ lao động (nếu có):.....cấp ngày..../..../....

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

- Ông, bà:..................... làm việc theo loại hợp đồng lao động ..............

+ Từ ngày….......tháng…...năm…….

+ Đến ngày…….tháng….…năm………..

- Thử việc:

+ Từ ngày…….tháng…..…năm……..

+ Đến ngày….…tháng……năm……

- Địa điểm làm việc:........................................

- Chức vụ:......................................................

- Công việc phải làm:.....................................

Điều 2: Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc:........................................

- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:.......

- Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3: Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi người lao động được hưởng như sau:

1 - Nghĩa vụ :

- Trong công việc, chịu sự điều hành trực tiếp của ông, bà :............

- Hoàn thành những công việc trong hợp đồng lao động.

- Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định trong thỏa ước lao động tập thể.

2 - Quyền hạn:

- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

3 – Quyền lợi :

- Phương tiện đi lại làm việc :.................

- Mức lương chính hoặc tiền công :............. Được trả...........lần vào các ngày............và ngày.............hàng tháng.

- Phụ cấp gồm:

..........................................................

- Được trang bị bảo hộ lao động gồm :

..........................................................

- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng):

..........................................................

- Bảo hiểm xã hội:

..........................................................

- Được hưởng các phúc lợi :

..........................................................

- Được hưởng các khoản thưởng, nâng lương, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước:

..........................................................

- Được hưởng các chế độ ngừng việc trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật lao động

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động như sau:

1 - Nghĩa vụ: 

- Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Đảm bảo việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ và quyền lợi của người lao động đã cam kết trong hợp đồng lao động.

2 - Quyền hạn:

- Có quyền điều chuyển tạm thời người lao động, tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật lao động.

Điều 5 : Điều khoản chung:

1 - Những thỏa thuận khác:

..........................................................

2 - Hiệu lực

Hợp đồng lao động có hiệu lực:

+ Từ ngày……..tháng………..năm………..

+ Đến ngày………….tháng……….năm………

Điều 6: Hợp đồng lao động này làm thành 02 bản:

- 01 bản do người lao động giữ.

- 01 bản do người sử dụng lao động giữ.

Làm tại :......................................

Người lao động                 Người sử dụng lao động

(ký tên)                               (ký tên, đóng dấu)

Tham khảo thêm:

>> Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Anh - Việt) 

-----

4. Tham khảo nội dung luật sư tư vấn về Hợp đồng lao động

Để quý khách hàng hiểu rõ hơn quy định về hợp đồng lao động và sử dụng mẫu hợp đồng đúng quy chuẩn, chúng tôi trích dẫn một số nội dung tư vấn liên quan nhằm giúp khách hàng tìm hiểu, trang bị thêm kiến thức pháp luật lao động.

- Hỏi thắc mắc về Ký hợp đồng lao động với người lao động

Câu hỏi:

Chào luật sư, Tôi đã được cơ quan làm thủ tục hưu trí và được cơ quan ký hợp đồng lao động tiếp 1 năm thì xin tư vấn pháp luật cho biết quy định trường hợp của tôi thế nào và tôi có được hưởng phần trăm tiền Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tiền nghỉ hàng năm, tiền tàu xe không? Quy định trường hợp của tôi thế nào? Trân trọng cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Thứ nhất về việc ký tiếp hợp đồng lao động

Về trường hợp ký hợp đồng lao động với người lao động đủ tuổi nghỉ hưu (người lao động cao tuổi). Theo Công văn 2825/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn:

- Nếu người sử dụng lao động có nhu cầu sử dụng và người lao động có đủ sức khỏe thì hai bên tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động, chưa áp dụng việc giao kết hợp đồng mới như theo quy định Điều 167 BLLĐ năm 2012.

- Nếu người lao động không có đủ sức khỏe hoặc người sử dụng lao động không có nhu cầu thì người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Như trường hợp của bạn là đã ký kết hợp đồng lao động mới và hợp đồng này có thời hạn 1 năm. Nhưng theo như hướng dẫn của Công văn của Bộ LĐTBXH thì việc bạn tiếp tục làm việc tại cơ quan thêm 1 năm tính là thời gian kéo dài thời hạn hợp đồng lao động cũ chứ không phải làm việc theo hợp đồng mới. Như vậy, các quyền lợi của bạn sẽ không áp dụng theo hợp đồng lao động thời hạn 1 năm (hợp đồng mới ký) mà sẽ áp dụng theo hợp đồng cũ. Lúc này, bạn vẫn được hưởng tiền nghỉ phép hằng năm và tiền tàu xe.

Về chế độ BHXH của người lao động

Như trình bày thì bạn đã được cơ quan làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí tức là bạn đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, theo quy định tại điều 167 Bộ luật lao động 2012 quy định:

2. Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động

Khi đủ điều kiện được hưởng lương hưu thì việc bạn ký hợp đồng lao động tiếp tục làm việc không ảnh hưởng gì với mức lương hưu bạn được nhận. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội 2006 về mức lương hưu hằng tháng:

Với trường hợp của bạn, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo xã hội.

---

- Chấm dứt hợp đồng lao động do trúng tuyển viên chức ở đơn vị khác thế nào?

Câu hỏi:

Chào công ty luật Minh Gia ạ.Cháu có 1 vấn đề nhờ bên mình tư vấn ạ Cháu hiện tại đang là giáo viên thỉnh giảng của 1 trường công lập ạ.Tuy nhiên tới tháng 11 tới đây, một huyện khác tổ chức thi viên chức.Cháu dự định sẽ dự thi nhưng cháu không chắc sẽ đỗ.Mà chỗ cháu làm việc hiện tại sắp kí hợp đồng cho kì tới rồi.Nếu cháu đỗ viên chức tại huyện kia mà cháu kí hợp đồng tiếp tại trường cháu đang công tác hiện tại thì khi có quyết định chuyển công tác cháu có phải bồi thường cho bên này không ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn.Có gì bên mình sớm phản hồi giúp cháu ạ?

Trả lời:

Chào ban, Đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi đã tư vấn trường hợp tương tự qua bài viết cụ thể sau đây:

>> Người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ như thế nào là đúng luật?

Nếu a/c trúng tuyển viên chức và buộc phải chấm dứt HĐLĐ với đơn vị hiện đang làm việc thì có thể thảo thuận để chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu không thỏa thuận được thì a/c thực hiện quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ, a/c thực hiện đúng lý do nghỉ việc và thời hạn báo trước thì sẽ không phát sinh trách nhiệm bồi thường. Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì sẽ phải bồi thường 1/2 tháng lương và tiền lương tương ứng với những ngày không báo trước (nếu vi phạm nghĩa vụ báo trước) cho đơn vị.

---

- Công ty không ký hợp đồng lao động người lao động phải làm gì?

Câu hỏi:

Hỏi luật sư: tôi đã làm được 7 tháng tính tới thời điểm bây giờ và làm theo sản phẩm cho công ty may.nhưng đến nay công ty vẫn chưa ký hợp đồng lao động với tôi với bất kỳ loại hình hợp đồng nào? Xin hỏi,nếu được ký hợp đồng thì trong 7 tháng đó tôi có được hưởng chế độ chính sách gì của ngườ lao động không?nếu công ty tiếp tục chưa ký hợp đồng (tất cả công nhân chưa được ký hợp đồng) thì chúng tôi phải làm sao? Chân thành cám ơn.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn, yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 16 Bộ luật lao động 2012 quy định Hình thức hợp đồng lao động

"1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói."

Điều 18 Bộ luật lao động 2012 quy định Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động

"1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động."

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 thì khi công ty sử dụng người lao động theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên thì phải giao kết bằng văn bản. Do vậy, nếu công ty đã sử dụng NLĐ làm việc 07 tháng mà chưa ký hợp đồng lao động là không phù hợp. Bạn có quyền yêu cầu công ty phải thực ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản. Nếu công ty không thực hiện thì bạncó quyền khiếu nại gửi tới Phòng Lao động- thương binh và xã hội yêu cầu giải quyết.

Trong thời gian làm việc ở công ty theo quan hệ lao động thì anh/chị được hưởng các quyền lợi: lương, thưởng (nếu có), phép năm, nghỉ lễ, tết, ...

Bạn tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn