Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Xác nhận lương là gì? Mẫu giấy xác nhận lương

Khi chúng ta thực hiện các thủ tục như vay vốn ngân hàng, mở thẻ tín dụng, mua bán nhà ở xã hội, du học, du lịch tại nước ngoài hay trường hợp tranh chấp giành quyền nuôi con khi ly hôn…thì buộc chúng ta phải chứng minh được tài chính của cá nhân. Một trong các phương thức để chứng minh tài chính thông dụng nhất là giấy xác nhận lương hay gọi cách khác là xác nhận thu nhập.

1. Xác nhận lương là gì? Trường hợp nào cần sử dụng giấy xác nhận lương?

Giấy xác nhận lương là văn bản xác nhận mức lương hàng tháng mà người lao động nhận được khi làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Mục đích chung của giấy xác nhận lương là chứng minh tài chính của cá nhân. Tuy nhiên, tùy thuộc vào nhu cầu của người xin xác nhận mà giấy xác nhận lương có thể được dùng với các mục đích khác nhau như: dùng quyết toán thuế thu nhập cá nhân, để làm thủ tục vay vốn ngân hàng, mua nhà ở xã hội hoặc mua nhà kinh doanh, dùng để xin visa du lịch, học tập, định cư tại nước ngoài hoặc để chứng minh đủ kiện kiện nuôi con khi tranh chấp quyền nuôi con…

Nội dung chính của giấy xác nhận lương là các thông tin có liên quan đến tiền lương của người lao động hàng tháng hoặc trong một khoảng thời gian nhất định, trong đó tiền lương của người lao động bao gồm: mức lương theo công việc hoặc theo hợp đồng lao động, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Ngoài ra, trên giấy xác nhận lương còn thể hiện một số thông tin liên quan khác như: công việc người lao động đang làm, loại hợp đồng lao động mà người lao động đang giao kết,…

Hiện nay, tại một số cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp có ban hành cụ thể mẫu giấy xác nhận lương riêng của đơn vị mình, do đó nếu người lao động có nhu cầu xin xác nhận thì cần kê khai đầy đủ các thông tin của mình theo mẫu để đơn vị sử dụng lao động xác nhận. Trường hợp, nếu đơn vị sử dụng lao động không ban hành mẫu riêng thì người có nhu cầu xác nhận phải tự viết và cần đảm bảo các nội dung như sau: thông tin của người xin xác nhận, thông tin người sử dụng lao động, mục đích xin giấy xác nhận, thu nhập hàng tháng và xác nhận của người sử dụng lao động.

2. Mẫu giấy xác nhận lương mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

GIẤY XÁC NHẬN LƯƠNG

Họ và tên                 :...............................................................................................................................

Địa chỉ                      :...............................................................................................................................

Số CMND                :...............................................................................................................................

Hiện đang làm việc tại : ....................................................................................................................

Địa chỉ công ty        : ............................................................................................................................

Điện thoại               :................................................................................................................................

Bộ phận                  : ..................................             Chức vụ:............................................................

 

Hợp đồng lao động    : o Thời vụ                  o Thời hạn 1 năm                      o Thời hạn 2 năm

                                  oThời hạn 3 năm        o Không xác định thời hạn         o Khác……

Thời hạn hiệu lực       : Từ 20/09/___

Ngày vào làm việc      : 20/09/___

Mức lương chính        : .............. VNĐ/ tháng             Trước thuế o              Sau thuế o

Thu nhập khác            : ...............VNĐ/ tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác: Hưởng theo doanh thu của doanh nghiệp và thưởng                                                                                         

Hà Nội, ngày tháng ___ năm __

              

        Xác nhận của công ty                                                                      Ký và ghi rõ họ tên

   Xác nhận các thông tin về chức vụ,

      thời gian làm việc và mức lương

               nêu trên là chính xác

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169