Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu giấy mời họp lớp (Thông báo mời họp lớp)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy mời họp lớp (Thông báo mời họp lớp) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

HỘI ĐỒNG NIÊN KHÓA 19... – 19....
TRƯỜNG.............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
===========

GIẤY MỜI HỌP LỚP

Kính gửi bạn:....................................................................................................................................

Hội lớp..........niên khóa.......trân trọng kính mời gia đình bạn tới dự buổi họp mặt đầu xuân...........

Thời gian:...........................................................................................................................................

Địa điểm:............................................................................................................................................

Kinh phí tổ chức:...............................................................................................................................

Rất mong được sự có mặt của bạn tại buổi họp để buổi họp thành công tốt đẹp. Mọi liên quan chưa rõ đề nghị bạn liên hệ Ban tổ chức theo các số điện thoại sau:............................................

Ghi chú: Những ai tài trợ cho buổi họp kính mong thông báo với Ban tổ chức để tiện sắp xếp.

............., ngày.......tháng.......năm.......

T/M ban Tổ chức
Lớp trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo