Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mấu đơn đề nghị (xin) hưởng trợ cấp xã hội

Mặc dù nước ta đnag trong thời kỳ chuyển sang công nghiệp hóa hiện đại hóa, song vẫn có nhiều đối tượng vẫn chưa thực sự tự đảm bảo được cuộc sống tối thiểu của bản thân. Những đối tượng đó có thể kể đến người già, người khuyết tật, người tàn tật hoặc những người dù từ tước của của cải vật chất nhưng do tác động của thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh dẫn đến không còn tài sản để tự nuôi mình. Vậy nhà nước đã và đang có chính sách gì cho những đối tượng này. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

1. Tư vấn về chính sách đối với các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội

Theo số liệu thống kê hằng năm, những đối tượng nêu trên ở nước ta tương đối lớn, do đó để cân bằng lợi ích và sự công bằng xã hội thì các chính sách hỗ trợ vẫn đang tích cực được thực hiện thông qua các chính sách cho hộ nghèo, các khoản trợ cấp xã hội. Theo đó, trợ cấp xã hội là khoản tiền hoặc tài sản khác do Nhà nước hoặc các tổ chức phi chính phủ cấp cho các thành viên của xã hội trong những trường hợp những thành viên này gặp rủi ro, hiểm nghèo, nghèo đói, bất hạnh nhằm giúp họ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Nếu bạn đang gặp khó khăn về vấn đề này hoặc bất kì vấn đề nào củapháp luật, đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ các vấn đề pháp lý như:

- Tư vấn về trình tự, thủ tục để được hưởng các khoản trợ cấp xã hội

- Chế độ đối với đội tượng là sinh viên, học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Tư vấn về bảo trợ xã hội, các đối tượng được nhận bảo trợ xã hội.

- Giải đáp thắc mắc về quyền lợi của người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, thể trình tự, thủ tục hưởng các chính sách an sinh xã hội được diễn ra nhanh chóng và linh hoạt hơn, Luật Minh Gia xin gửi đến bạn mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dưới đây để bạn có thể tham khảo và đưa ra phương án phù hợp nhất.

2. Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

............., ngày......tháng......năm 20.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

Kính gửi:

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)....................

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố).... Tỉnh, thành phố........

Tên tôi là: .........................Nam, nữ..................

Sinh ngày........ tháng...... năm.................

Quê quán:...........................................................

Hiện có hộ khẩu thường trú tại............................

Xã (phường, thị trấn............. huyện (quận, thị xã, TP)............

Tỉnh.......................................................................

Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng..............

...............................................................................

...............................................................................

Vậy tôi làm đơn này đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

...............................................................................

...............................................................................

Xác nhận của Trưởng thôn

Xác nhận trường hợp ông (bà)....................

nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện xem xét cho........
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã
UBND xã.............

Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã từ ngày.... tháng....năm 20.. đến ngày... tháng.... năm 20...... Đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

TM.UBND XÃ

 

Nguyễn Văn A

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169