Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu/ trợ cấp BHXH hàng tháng

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội hiện hành, bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Hiện nay, bảo hiểm xã hội đang thể hiện tốt vai trò của mình trong việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động và những người có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

1. Tư vấn về nơi nhận lương hưu

Luật bảo hiểm xã hội tập trung vào quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. Hiện nay, có hai hình thức tham gia bảo hiểm xã hội đó là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện được áp dụng đối với từng đối tượng khác nhau.

Nếu bạn đang gặp khó khăn về vấn đề này hoặc bất kì vấn đề nào của pháp luật, đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ các vấn đề pháp lý như:

- Tư vấn về trình tự, thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu.

- Tư vấn về thủ tuc giảm trùng bảo hiểm xã hội

- Giải đáp thắc mắc về chế độ thai sản cho người lao động là nam giới, người lao động là người nhờ mang thai hộ

- Tư vấn về trách nhiệm pháp lý khi trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Thực tế cho thấy, chỗ ở của chúng ta thường có sự thay đổi, do đó nhiều người có nhu cầu chuyển nơi hưởng bảo hiểm xã hội. Vì vậy, Luật Minh Gia xin gửi đến bạn mẫu đơn dưới đây để bạn có thể tham khảo và đưa ra hướng giải quyết phù hợp.

2. Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CHUYỂN NƠI NHẬN LƯƠNG HƯU/TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ........................

Tên tôi là: ..................................... Sinh ngày .......... tháng ........... năm ...............

Số CMND ................................... Cấp ngày ......... tháng ....... năm ............ tại …..

…………………………………… Số điện thoại (nếu có): ...........................................

Theo hồ sơ hưởng BHXH, tôi còn có tên ......................., sinh ngày ....../....../....... (1)

Hiện đang hưởng chế độ .................................................. tại địa chỉ ....................

Số hồ sơ ............................................................................................................

Số thẻ BHYT hiện đang sử dụng (nếu có): .............................................................

Tôi làm đơn này đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ....................................... giải quyết cho tôi được chuyển đến hưởng lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng tại nơi cư trú mới theo địa chỉ (2): .................;

Tôi xin đăng ký nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại (3): .........................

Tôi đề nghị được nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân của tôi như sau: Chủ tài khoản: …………………………, số tài khoản:
…..……..., mở tại Ngân hàng……………………….., chi nhánh ….....................….(4)./.

......, ngày .... tháng ... năm ...

Xác nhận của chính quyền 
địa phương nơi cư trú mới (4)
(Ký, đóng dấu)

......., ngày ..... tháng ... năm ....

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
- (1) Trường hợp giữa hồ sơ hưởng BHXH và CMND không thống nhất về họ tên, tên đệm, ngày, tháng, năm sinh thì khai bổ sung nội dung này, nếu thống nhất thì gạch chéo;

- (2) Ghi đầy đủ địa chỉ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;

- (3) Nơi KCB ban đầu do cá nhân lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (Trạm y tế xã, hoặc Bệnh viện đa khoa huyện/tương đương, hoặc các cơ sở KCB khác theo phân cấp của ngành Y tế); nếu thuộc đối tượng người có công với cách mạng thì ghi rõ thuộc đối tượng người có công với cách mạng sau tên cơ sở khám chữa bệnh đã đăng ký.

- (4) Trường hợp có yêu cầu nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân thì ghi đầy đủ thông tin vào nội dung này, nếu không thì gạch chéo.

- (5) Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú mới xác nhận. Trường hợp có bản sao hộ khẩu thường trú hoặc bản sao giấy đăng ký tạm trú tại nơi cư trú mới đính kèm thì không cần xác nhận của chính quyền địa phương.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169