LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu báo cáo tình hình giao nhận chiến sĩ mới (Mẫu 4b)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo tình hình giao nhận chiến sĩ mới (Mẫu 4b) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

     BỘ CHQS TỈNH………

BAN CHQS HUYỆN……

      Số:             /

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

.............( Địa danh), ngày       tháng     năm

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIAO NHẬN CHIẾN SĨ MỚI

Đợt.......năm........      

          1. Tổng số công dân giao:

                   Sức khỏe loại 1:

                   Sức khỏe loại 2:

                   Sức khỏe loại 3:

                   Sức khỏe loại 4:

          2. Tổng số công dân vào quân đội :

                   Sức khỏe loại 1:

                   Sức khỏe loại 2:

                   Sức khỏe loại 3:

                   Sức khỏe loại 4:

          3. Tổng số công dân trả lại do sức khỏe:

          Nguyên nhân trả lại:

Loại bệnh

Số người

Thần kinh - tâm thần

 

Ngoại khoa

 

Nội khoa

 

Da liễu

 

Mắt

 

Tai - mũi - họng

 

Răng - hàm - mặt

 

Thể lực

 

CHỈ HUY TRƯỞNG

(Ký tên đóng dấu)

Nơi nhận:

- Bộ CHQS tỉnh;

- Lưu.....

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỗ trợ nhanh
Chat zalo