LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu bản khai tóm tắt thành thích cá nhân, đề nghị tặng thưởng

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu bản khai tóm tắt thành thích cá nhân, đề nghị tặng thưởng theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân, đề nghị tặng thưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------***-----------

BẢN KHAI TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

(Để xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" )

I. Sơ lược tiểu sử bản thân:

Họ và tên:............................................ Bí danh (nếu có):................................. Nam, nữ:.................

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................

Quê quán:......................................................................................................................................

Nơi thường trú:..............................................................................................................................

Đơn vị công tác:..............................................................................................................................

Ngày vào ngành Y tế:.......................................................................................................................

Ngày nghỉ hưu (đối với cán bộ đã nghỉ hưu)....................................................................................

Số năm công tác trong ngành Y tế:.................................................................................................

II. Tóm tắt thành tích cá nhân trong quá trình công tác:

........................................................................................................................................................

III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (2):

.........................................................................................................................................................

IV. Xác nhận thời gian được xét tặng trước thời hạn quy định 5 năm (nếu có):

                                                                                   Ngày......tháng....... năm.......
HIỆU TRƯỞNG                                                               Người khai ký tên

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gửi yêu cầu tư vấn
Chat zalo Chat Facebook