LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Lương hưu và cách tính lương hưu.

Luật sư tư vấn về điều kiện và cách tính lương hưu theo quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể như sau:

  

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 1: Cách tính mức hưởng lương hưu khi về hưu​

 

Chào các anh, chị.Nhờ các anh, chị tư vấn giúp tôi vấn đề sau.Tôi sinh ngày 01/11/1962 và bắt đầu công tác và đóng BHXH bắt buộc ngày 15/10/1989. Như vậy đến ngày 01/12/2022 tôi được 60 tuổi, đến tuổi nghỉ hưu, lúc đó tôi công tác được 33 năm 1 tháng 15 ngày. Anh, chị cho tôi hỏi. Tôi được hưởng chế độ hưu trí bao nhiêu % của lương tính BHXH? Xin chân thành cảm ơn!

 

Trả lời tư vấn: Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:


Điều kiện và cách tính lương hưu theo Luật bảo hiểm xã hội 2014.

 

Tính đến thời điểm đủ điều kiện về hưu, bác có 33 năm 2 tháng tham gia bảo hiểm xã hội (tháng 10/1989 bác làm việc 15 ngày nên đóng BHXH của cả tháng đó), được làm tròn thành 33,5 năm. Mức hưởng lương hưu của bác khi nghỉ hưu vào năm 2022 tính như sau:

 

+ 20 năm đầu: 45% mức tiền lương bình quân đóng BHXH.

 

+ 13,5 năm tiếp: 27%  mức tiền lương bình quân đóng BHXH.

 

Tổng bác được hưởng 72% mức tiền lương bình quân đóng BHXH.

 

1 |==========================

 

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 2: Mức hưởng lương hưu theo quy định Luật bảo hiểm xã hội 2014​

Mẹ tôi sinh ngày 10/3/1963, hiện đang làm trong lĩnh vực giáo dục với mức lương 4,89 + 5% vượt khung + PC thâm niên nghề 29% + PC chức vụ 0,35. Hiện mẹ tôi đang muốn nghỉ hưu sớm. Văn phòng có thể tư vấn cho mẹ tôi nghỉ hưu sớm có lợi nhất. Xin cảm ơn

 

Trả lời tư vấn: Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

 

 

Luật bảo hiểm 2014 có sự khác biệt về cách tính mức hưởng lương hưu trước và sau 01/01/2018. Cụ thể:

 

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

 

Mức hưởng như thế nào phải căn cứ trên số năm tham gia bảo hiểm xã hội của mẹ bạn nên công ty không thể hỗ trợ bạn mức hưởng cụ thê của mẹ bạn. Bạn có thể căn cứ vào quy định trên để tính mức hưởng hàng tháng của mẹ bạn.

 

 

2 |==========================

 

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 3: Nghị hưu theo chính sách tinh giản biên chế​

Tôi sinh ngày 25/02/1960

* Năm 1979 tôi học trung cấp sư phạm 10+2 Hà Tuyên (Nay là Hà Giang) Khóa 79-81.

* Tháng 07/1981 tôi ra trường.

* Từ 08/1981 đến 08/1984 tôi dạy học tại Mèo Vạc - Hà Giang

* Từ Tháng 09/1984 đến 02/1986 tôi dạy học tại trường PTCS Minh Khương - Hàm Yên - Tuyên Quang

* Từ tháng 03/1986 đến tháng 06/1989 tôi phục vụ trong QĐNN Việt Nam thuộc Trung đoàn 247 BCHQS Hà Tuyên (Nay là BCHQS Hà Giang)

* Tháng 07/1989 chờ phân công công tác.

* Từ tháng 08/1989 đến tháng 10/2015 tôi dạy học tại trường TH Yên Hương - Hàm Yên - Tuyên Quang

* Tháng 11/2015 tôi xin nghỉ theo nghị định 108 của TTCP

+ Tôi nhờ luật sư thanh toán chế độ tôi được khi về nghỉ cụ thể là bao nhiêu? Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

Trả lời tư vấn: Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:


Vấn đề tinh giản biên chế và chính sách tinh giản biên chế

 

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn có hơn 34 năm tham gia bảo hiểm xã hội, đủ 56 tuổi. Trường hợp của bạn, nếu bạn thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo nghị định 108/2014/NĐ-CP thì bạn sẽ được giải quyết chế độ hưu trí. Bạn được hưởng hưu trí theo khoản 2 Điều 8 nghị định 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, công ty chỉ có thể hỗ trợ bạn sẽ được hưởng những chế độ gì, không hỗ trợ tính cụ thể mức hưởng (với thông tin của bạn cũng không đủ để tính mức hưởng cụ thể). Về cách tính trợ cấp Điều 12 Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định:

 

1. Tiền lương tháng quy định tại Nghị định này được tính bao gồm: Tiền lương theo ngạch, bậc hoặc theo chức danh nghề nghiệp hoặc theo bảng lương; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) và mức chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Tiền lương tháng để tính các chế độ trợ cấp quy định tại Điều 8 Điểm b Khoản 1 Điều 9, các Điểm b Khoản 1, Điểm d Khoản 2 Điều 10 Nghị định này được tính bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 5 năm cuối (60 tháng) trước khi tinh giản. Riêng đối với những trường hợp chưa đủ 5 năm (chưa đủ 60 tháng) công tác, thì được tính bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của toàn bộ thời gian công tác.

 

Bạn căn cứ vào thông tin hướng dẫn trên đường link, áp dụng với trường hợp cụ thể của mình để xem các chế độ được hưởng khi về hưu theo chính sách tinh giản biên chế.

 

 

3 |==========================

 

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 4: Hỏi về điều kiện và mức hưởng lương hưu

 

Tôi sinh ngày 5/5/1957, tôi tham gia đóng BHXH từ tháng 9/1996. hiện nay tôi vẫn đang đi làm tại cty Xây dựng TP.HCM. Đến tháng 8/2016 tôi đóng được 20 năm BHXH. vậy tôi có được hưởng chế độ hưu ? Và cách tính lương hưu như thế nào? Nếu nghĩ việc tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc ở công ty không? Xin vui lòng giải đáp. cảm ơn

 

Trả lời tư vấn: Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

 

Cách tính thâm niên cho giáo viên mầm non

 

Theo đó, đối với nam phải từ đủ 60 tuổi trở lên, với nữ là từ đủ 55 tuổi trở lên và đủ 20 năm đóng BHXH mới đủ điều kiện nghỉ hưu. Như vậy, phải đến ngày 5/5/2017 mới đủ 60 tuổi để hưởng chế độ hưu trí. 

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Lương hưu và cách tính lương hưu.. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng
P.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169