LS Xuân Thuận

Lương hưu của người đóng cả BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện

Tôi đóng bảo hiểm nhà nước từ tháng 2/2001 đến hiện nay hệ số đóng BHXH là 3,58 tính đến thời điểm đủ 60 tuổi vào tháng 2/2017 (16 năm). Sau khi nghỉ hưu tôi sẽ đóng tiếp BHXH tự nguyện (vd: đóng theo mức lương 5trđ/tháng) thì sau khi đủ 20 năm đóng BHXH tôi được tính mức lương bình quân như thế nào? Và hàng tháng sẽ được nhận lương BHXH là bao nhiêu? Xin cảm ơn!

 
Trả lời: Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bác chúng tôi tư vấn như sau:
 
1. Về cách tính bình quân tiền lương
 
Cách tính mức bình quân tiền lương được quy định tại Điều 62 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014, cụ thể là:
 
“1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:
 
a) Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 
b) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 
c) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 
d) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 
đ) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 
e) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 
g) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.
 
2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.
 
3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này.”
 
Như vậy, với 16 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2001 đến năm 2017, mức bình quân tiền lương sẽ được tính là 08 năm cuối trước khi bác nghỉ. Với thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bình quân tiền lương đóng để tính lương hưu là bình quân tiền đóng của toàn bộ quá trình đóng (Điều 79 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014). 
 
2. Về mức lương hưu
 
Mức hưởng lương hưu hàng tháng của bác được quy định tại Điều 56 và Điều 74 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014. Theo đó, từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (cách tính mức bình quân tiền lương tháng như trên) và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:
 
a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;
 
b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.
 
Như  vậy, nếu đến năm 2021 bác về hưu thì với 20 năm đóng BHXH, mức lương hưu bác được hưởng sẽ bằng 47% mức bình quân tiền lương hàng tháng.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Lương hưu của người đóng cả BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Cv Nguyễn Thúy Hạnh – Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169