LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật sư tư vấn về hưởng bảo hiểm thai sản

Kính chào công ty Luật Minh Gia em muốn nhờ công ty giải đáp giúp em câu hỏi về chế độ bảo hiểm thai sản như sau: Vợ em đang làm cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài trước đây làm ở công ty khác có đóng bảo hiểm rồi sinh bé thứ nhất năm 2008, bé thứ hai năm 2010 sau khi sinh xong nghỉ ở nhà nuôi con đến tháng 4/2012 xin vào làm và đóng tiếp bảo hiểm theo số bảo hiểm cũ,

Nay vợ em sắp sinh bé thứ ba có được hưởng theo chế độ bảo hiểm như bé thứ nhất và thứ hai không? Nếu được hưởng theo điều nào của luật bảo hiểm. Mong công ty giúp trả lời cho em biết, xin cảm ơn!

Trả lời: Công ty Luật Minh Gia tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Như vậy, nếu vợ bạn đáp ứng đủ điều kiện là đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh thì vợ bạn được hưởng chế độ thai sản mà không phụ thuộc vào vấn đề vợ bạn đã sinh bao nhiêu con hay đã hưởng chế độ thai sản bao nhiêu lần.

mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sẽ bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;”

-------------

Câu hỏi thứ 2 - Thời gian nghỉ thai sản có được tính phép năm và nghỉ lễ tết?

Kính gửi: Luật Minh Gia Mình dự sinh vào đầu tháng 2/2018. Mình muốn nghỉ phép + nghỉ lễ sau đó mới bắt đầu nghỉ thai sản ở cơ quan từ khoảng 21/2/2018. Thế cơ quan có tính lương cho mìnhnhững ngày nghỉ phép và nghỉ lễ Tết kia không? . Hay bảo hiểm chi trả theo ngày sinh thực tế kia, thì cơ quan của mình sẽ không tính lương cho những ngày nghỉ phép và nghỉ lễ kia ạ. Mình cám ơn.

Trả lời: Chào bạn, Đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi tư vấn cụ thể như sau:

Căn cứ theo Điều 157 Bộ luật lao động 2012:

"1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

..."

Như vậy, trường hợp chị làm việc cho đến ngày sinh của mình thì thời gian tính hưởng chế độ thai sản được tính theo ngày sinh thực tế. Trường hợp chị nghỉ việc trước khi sinh (tối đa không quá 2 tháng trước khi sinh con) thì thời gian tính hưởng chế độ thai sản được tính theo ngày chị xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Nếu chị sinh vào đầu 2/2018 và vẫn làm việc đến ngày sinh con thì thời gian tính hưởng chế độ thai sản cho chị theo ngày sinh thực tế. Thời gian nghỉ thai sản chị được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, công ty không có căn cứ để tính lương ngày nghỉ phép, nghỉ lễ cho chị trong thời gian chị đang nghỉ thai sản.

Trân trọng.

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia