Nguyễn Kim Quý

Làm việc tại hai công ty thì có được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Luật sư tư vấn về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn: Chào Luật Sư!Tôi có thắc mắc về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp mong luật sư giải đáp.Tôi làm việc cho công ty A từ tháng 08/2012 đến tháng 11/2016 tôi nghỉ việc. Nhưng do công ty nợ tiền BHXH nên đến tháng 06/2019 tôi mới nhận được sổ. Sau đó tôi làm hồ sơ lãnh BHXH một lần. Sau đó tôi làm việc tại công ty B và tham gia bảo hiểm, được 2 tháng là tháng 7 và tháng 8 tôi nghỉ việc. Vậy cho tôi hỏi, số năm bảo hiểm trước tại công ty A, tôi có được cộng dồn vào công ty B và có đủ điều kiện lãnh bảo hiểm thất nghiệp không. Chân thành cảm ơn luật sư.

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

 

Điều 45 Luật Việc làm 2013 quy định về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

 

“Điều 45. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

 

1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

2. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo được tính lại từ đầu, trừ trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều 53 của Luật này.

 

3. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về viên chức.”

 

Theo quy định trên, vì khi nghỉ việc tại công ty A vào tháng 11/2016 thì bạn chưa làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp nên khoảng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm thất nghiệp tại công ty A của bạn sẽ không mất đi vẫn được tính cộng dồn với khoảng thời gian làm việc tại công ty B có tham gia bảo hiểm để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn phải đáp ứng được điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013 như sau:

 

“Điều 49. Điều kiện hưởng

 

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

 

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

 

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

 

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

 

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

 

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

 

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

 

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

 

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

 

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

 

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

 

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

 

e) Chết.”

 

Như vậy, điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp khi chấm dứt hợp đồng lao động bao gồm:

 

+ Tháng liền kề trước khi nghỉ việc, bạn có đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ trường hợp trong tháng liền kề đó, bạn nghỉ thai sản hoặc nghỉ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại công ty mà hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc bạn tạm hoãn hợp đồng với công ty mà không hưởng tiền lương.

 

+ Chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật, không thuộc trường hợp nghỉ việc hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng

 

+ Đã đóng bảo hiểm từ đủ 12 tháng trở lên trong khoảng thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn hoặc đã đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong khoảng thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

 

+ Đã nộp hồ sơ ra trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động với công ty.

 

+ Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng thất nghiệp, trừ những trường hợp theo quy định.

 

Trân trọng.

Phòng tư vấn pháp luật Lao động - Công ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900 6169