Luật sư Vũ Đức Thịnh

Làm thế nào khi công ty chậm trả lương?

Lao động là hoạt động tất yếu đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển của xã hội. Quan hệ lao động được hình thành khi một bên cung cấp sức lao động và bên kia trả giá trị tương xứng. Lương trả cho phần công sức lao động đã bỏ ra nhằm cân bằng trong quan hệ lao động. Trường hợp khi làm việc bị nợ lương, trễ lương thì phải giải quyết như thế nào?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Em làm cho Công ty được 2 năm nhưng không có hợp đồng lao động, cuối tháng 6 công ty có giao công trình Buôn Mê thuột, đến cuối tháng 8 xong công trình. Công ty hẹn cuối tháng 9 trả lương, rồi đến cuối tháng 10 xong đầu tuần tháng 11 và bây giờ công ty bảo là không có tiền, chi ứng 1 ít, công ty báo khi nào nghiệm thu rồi trả lương. Xin hỏi Luật Sư có thể kiện công ty được không? Kiện ở đâu? Xin cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với nội dung bạn yêu cầu tư vấn, Công ty Luật Minh Gia trả lời tư vấn như sau:

Thứ nhất, hình thức hợp đồng lao động

Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.”

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa các bên về quyền lợi, nghĩa vụ mỗi bên. Chỉ trường hợp thời hạn làm việc dưới 1 tháng được giao kết bằng miệng. Căn cứ điều 14 Bộ luật lao động năm 2019 trường hợp bạn làm việc 2 năm thì bắt buộc phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản hoặc hình thức tương tự như văn bản. Hợp đồng lao động là căn cứ đóng BHXH hàng tháng và ghi nhận thỏa thuận quyền lợi của người lao động.

Trường hợp công ty không ký hợp đồng lao động được xác định là vi phạm pháp luật. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 28/2020 xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động công ty có thể bị xử phạt từ 2 triệu đến 5 triệu đồng và kèm theo buộc phải bổ sung hợp đồng lao động đầy đủ cho người lao động.

Thứ hai, giải quyết vấn đề nợ lương

Căn cứ khoản 4 Điều 97 Bộ luật lao động 2019 quy định về kỳ hạn trả lương như sau:

“4. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.”.

Pháp luật lao động hiện hành quy định trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày, trường hợp chậm từ 15 ngày trở lên bắt đầu tính giá trị đền bù phần tiền chậm trả theo lãi suất của ngân hàng. Trường hợp của bạn công ty chậm trả lương hơn 1 tháng bạn có quyền yêu cầu công ty trả thêm phần tiền lãi của số tiền còn thiếu chưa trả.

Bạn có quyền gửi đơn kiến nghị đến công ty yêu cầu giải quyết vấn đề nợ lương này. Nếu công ty không có phải hồi và tiếp tục trốn tránh nghĩa vụ bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến Phòng lao động thương binh và xã hội, hòa giải viên lao động đứng ra giải quyết hòa giải bảo vệ lợi ích các bên. Trường hợp hai bên không thể hòa giải thành công thì bạn có quyền khởi kiện tại Tòa án quận/huyện nơi trụ sở công ty để được giải quyết.

>> Yêu cầu tư vấn nhanh