LS Phùng Gái

Ký kết hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi?

Câu hỏi tư vấn: Tôi đang làm việc trong doanh nghiệp nhà nước (Công ty TNHH MTV) và tôi có một số vấn đề thắc mắc về ký hợp đồng lao động với người đã về hưu.

 

1. Ký hợp đồng với người lao động đã có quyết định nghỉ hưu theo chế độ. Ông Nguyễn Văn A có quyết định nghỉ hưu từ ngày 01/01/2016. Ngay sau đó, giám đốc công ty tiếp tục ký hợp đồng 6 tháng với ông A với thời hạn hợp đồng lao động từ 01.01.2016 đến 30.06.2016 và sau đó, từ 01.07.2016, Giám đốc lại tiếp tục ký hợp đồng lao động mới với ông A, thời hạn hợp đồng từ 01.07.2016 đến 31.12.2016. Mức lương theo hợp đồng là 5.000.000 đồng/tháng.

 

Vậy giám đốc công ty ký hợp đồng với ông A nhiều lần như vậy là có phù hợp với quy định của Bộ buật lao động không? Nếu lần đầu tiên, giám đốc công ty ký hợp đồng với ông A gần 12 tháng thì có phù hợp với quy định của pháp luật không (từ ngày 01.01.2016 đến hết 30.12.2016). Sau đó, lại tiếp tục ký hợp đồng 6 tháng hoặc 11 tháng thì có được không ? Ông A ký hợp đồng 6 tháng/lần thì khi bổ sung lương và chi từ quỹ khen thưởng, phúc lợi, giám đốc công ty vẫn quyết định chi cho công A là có đúng không (Ví dụ: người lao động chi 1/2 tháng lương thì ông A được 2.500.000; người lao động được bổ sung 1 tháng lương thì ông A vẫn được 5.000.000 đồng). 

 

2. Bổ nhiệm người đã về hưu theo chế độ tiếp tục giữ chức Trưởng phòng với lý do là nguồn nhân lực hiện nay chưa đủ trình độ để bổ nhiệm từ phó trưởng phòng lên trưởng phòng, Giám đốc Công ty ký hợp đồng với chị Trần Thị B tiếp tục giữ chức trưởng phòng (dù chị B này đã có quyết định nghỉ hưu theo chế độ) với thời hạn từ 01.01.2016 đến 30.12.2016. Xin hỏi việc Giám đốc một doanh nghiệp nhà nước bổ nhiệm một người đã được nghỉ hưu theo chế độ tiếp tục làm trưởng phòng như thế có vi phạm quy định pháp luật không?Tôi xin cảm ơn sự tư vấn của Công ty Luật Minh Gia.

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 về sử dụng người lao động cao tuổi. Cụ thể:

 

Điều 167. Sử dụng người lao động cao tuổi

 

1. Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương III của Bộ luật này.

 

2. Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động.

 

3. Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người lao động cao tuổi, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.

 

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.

 

Như vậy, pháp luật không cấm việc sử dụng người cao tuổi (đã về hưu) làm việc cho đơn vị, miễn công việc đó phải phù hợp với sức khỏe của người cao tuổi.

 

- Giao kết hợp đồng lao động.

 

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

 

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

 

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

 

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

 

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

 

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

 

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

 

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

 

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

 

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

 

Theo đó, để xác định giám đốc công ty bạn ký kết hợp đồng nhiều lần (2 lần từ 1.1.2016 -30/6/2016 và 1/7/2016-30/12/2016) và trường hợp giả định (ký từ 1/1/2016-trước 30/12/2016, sau đó ký tiếp hợp đồng 6 tháng) với người lao động cao tuổi có vi phạm pháp luật về giao kết loại hợp đồng lao động hay không thì sẽ phải căn cứ vào tính chất của công việc để xác định. Theo đó, nếu công việc mà người cao tuổi làm được xác định có tính chất thường xuyên, liên tục thì việc giao kết hợp đồng của công ty bạn là trái với quy định pháp luật. Đồng thời, với hành vi vi phạm này đơn vị sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính, buộc giao kết lại HĐLĐ. Tuy nhiên, nếu công việc có tính chất thời vụ thì việc ký hợp đồng là không sai, không vi phạm quy định.

 

Để xác định việc trong quá trình bổ sung lương và chi từ quỹ khen thưởng, phúc lợi, giám đốc công ty vẫn quyết định chi cho công A là có đúng không thì bạn sẽ phải đối chiếu căn cứ vào nội quy, quy chế và điều kiện khen thưởng của công ty để xác định.

 

Đối với việc bổ nhiệm người đã về hưu giữ chức Trưởng phòng: Vì pháp luật không cấm người sử dụng lao động ký kết hợp đồng lao động với người cao tuổi (người đã về hưu), trừ trường hợp công việc đó không phù hợp với sức khỏe của họ. Do đó, trong trường hợp của công ty nếu chị B hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện về sức khỏe, trình độ chuyên môn phù hợp với chức danh trưởng phòng thì công ty hoàn toàn có thể ký kết hợp đồng với chị B để tiếp tục làm việc.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Ký kết hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

CV P.Gái - công ty Luật Minh Gia.

 

TƯ VẤN NHANH