Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Không được hưởng chế độ thai sản trong những trường hợp nào?

Nhờ Luật sư tư vấn giúp trường hợp của tôi như sau: Từ ngày 10/6/2014 đến 10/02/2015 (8 tháng) tôi nghỉ điều trị bệnh dài hạn, trong thời gian này tôi không tham gia đóng BHXH. Từ tháng 3/2015 đến tháng 5/2015 tôi tham gia đóng BHXH trở lại. Cũng trong tháng 5/2015 tôi nghỉ sanh bé thứ 3. Cơ quan BHXH không giải quyết chế độ BHXH cho tôi do không đủ thời gian đóng BHXH theo quy định.

 

Nhưng trong thời gian từ tháng 5/2015 đến nay, tôi vẫn nghỉ ở nhà nuôi con, cơ quan có đề nghị tôi phải có đơn xin nghỉ việc riêng không hưởng lương trong thời gian này là đúng hay sai? Xin Luật sư tư vấn giúp. Trân thành cám ơn
 
 Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
 
Điều 28, luật Bảo hiểm xã hội 2006 có quy định như sau:

“Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản
 
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 
a) Lao động nữ mang thai;
 
b) Lao động nữ sinh con;
 
c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;
 
d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.
 
2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi”.
 
Theo như quy định này thì người lao động này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con thì mới được hưởng chế độ thai sản. Đối chiếu với trường  hợp của bạn, bạn mới đóng BHXH Từ tháng 3/2015 đến tháng 5/2015 do đó không đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản. Do đó việc cơ quan có yêu cầu bạn phải có đơn xin nghỉ việc riêng không hưởng lương trong thời gian này là không trái với quy định của pháp luật.

 

Trân trọng!
CV: Ngọc Anh – Công ty Luật Minh Gia

Hỏi tư vấn qua điện thoại