LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Kế toán mầm non có được tăng lương theo nghị định 17/2015 không?

Chào luật sư, tôi là nhân viên kế toán hợp đồng tại trường mầm non. Theo thông tư số 32 về hướng dẫn thi hành Nghị định số 17/2015 thì ghi đối tượng hưởng là lao động hợp đồng không xác định thời hạn. Tôi ký hợp đồng 1 năm. Vậy tôi xin hỏi luật sư là trường hợp của tôi có thuộc đối tượng được hưởng lương theo quy định không! Cám ơn luật sư.

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP về tiền lương tăng thêm đối với công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng trong lực lương vũ trang có hệ số lương 2,34 trở xuống, mặc dù bạn thuộc đối tượng được tăng lương theo quy định tại điều 1 Nghị định số: 68/2000/NĐ-CP về những người thực hiện chế độ hợp đồng được tăng lương trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp bao gồm:

 

"1.Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

2.Lái xe;

3.Bảo vệ;

4.Vệ sinh;

5.Trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

6.Công việc khác".

 

Kế toán mầm non có được tăng lương theo nghị định 17/2015 không?

>> Tư vấn quy định về Các trường hợp được tăng lương?

 

Tuy nhiên theo quy định khoản 1, điều 2 thông tư số: 32/2015/TT-BTC về xác định nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP:

 

"Đối với số người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, chỉ tổng hợp số người làm việc theo chế độ hợp đồng không thời hạn trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 68/2000/NĐ-CP)...".

 

Do đối tượng được tăng lương khi lao động theo hợp đồng chỉ áp dụng đối với trường hợp làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn mà bạn làm việc theo chế độ hợp đồng xác định thời hạn là 1 năm nên bạn sẽ không thuộc đối tượng được tăng lương theo quy định tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP của Chính Phủ.

 

Trân trọng!

Luật gia: Việt Dũng - Công ty Luật Minh Gia

>> Yêu cầu tư vấn nhanh