Trần Tuấn Hùng

Hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp gồm những gì? hưởng thế nào?

Luật sư tư vấn trường hợp được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không trong khi người lao động đã tham gia hợp đồng thử việc.


Em có nộp hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp ngày 30/4. Và có giấy hẹn ngày 30/5 ra trung tâm bảo hiểm để lấy quyết định. Nhưng đến đầu tháng 5 thì được công ty gọi đi làm. Học việc 2 tuần vẫn có lương. Sau 2 tuần học việc thì em đã được nhận vào làm thử việc (vẫn chưa ký kết hợp đồng lao động). Đến ngày 30/5 em em lên lấy quyết định. Có phần kê khai em đã được chị hướng dẫn thủ tục tại chỗ bảo hiểm chỉ ghi rõ tên công ty mới đang làm & ghi rõ chưa có hợp đồng lao động. Chị ấy cũng đã đóng dấu sổ bảo hiểm theo hình ảnh đính kèm, con dấu ghi là đã hưởng trợ cấp thất nghiệp. Và có hẹn em ngày 15/6 ra bưu điện lấy thẻ để hưởng bảo hiểm. Nhưng khi em lên mạng tham khảo thì thấy là khi có việc làm dù là thử việc vẫn không được hưởng bảo hiểm & nếu đã có việc làm mà vẫn lãnh bảo hiểm thất nghiệp thì bị xử phạt hành chính. Em có nói với chị bên làm bảo hiểm là cho em bảo lưu thì chị ấy lại bảo sổ đã đóng dấu rồi. Phải lãnh, rồi khi nào có hợp đồng lao động thì đem tới. Chứ giờ không có căn cứ gì để xin bảo lưu. Vậy trường hợp của em có bị vi phạm quy định hưởng trợ cấp thất nghiệp không ạ? Và đang trong thời gian thử việc mà chưa có hợp đồng em xin bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp được không? Và thủ tục như thế nào ạ. Hiện tại thời điểm này em chưa nhận trợ cấp thất nghiệp ạ. Mong được luật sư tư vấn. Em chân thành cám ơn !

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn cho Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn về vấn đề của bạn như sau:

 

Thứ nhất, đang trong thời gian thử việc thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

 

Điều 49. Luật việc làm năm 2013 quy định như sau:

 

Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

 

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

 

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

 

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

 

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

 

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

 

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

 

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

 

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

...

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

 

e) Chết."

 

Như vậy khi đáp ứng tất cả các điều kiện quy định tại Điều 49 thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp, kể cả trong thời gian thử việc và chưa có hợp đồng lao động thì bạn vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

Bạn không vi phạm quy định gì của pháp luật về hưởng trợ cấp thất nghiệp và khi chưa có hợp đồng làm việc với công ty mới thì bạn được hưởng trợ cấp và không cần làm thủ tục bảo lưu vì bạn đã nộp hồ sơ và tính từ khi nộp hồ sơ đến khi bạn hết thời gian học việc là hai tuần, sau đó thử việc và vẫn chưa ký kết hợp đông lao động nên đáp ứng được thời gian không có việc làm là từ 15 ngày trở lên kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

 

Ngoài ra, theo Khoản b, Điều 21, Nghị Định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Điều 53, Luật việc làm 2013 quy định:

 

“Điều 21. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

1. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

...

b) Có việc làm"

 

Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

 

- Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

 

- Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng;

 

- Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

...”

Chiếu quy định trên thì có thể thấy người lao động sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi họ có việc làm, nhưng việc làm này phải được giao kết bằng hợp đồng lao động, nếu hợp đồng thử việc thì vẫn chưa xem là hợp đồng lao động (theo điều 22, Luật Lao động 2012).

 

Thứ hai, bạn có thể tham khảo về các trường hợp và bảo lưu và thủ tục bảo lưu trợ cấp thất nghiệp tại đây: Những trường hợp như thế nào thì được bảo lưu thời gian đóng BHTN

Hotline: 1900 6169