LS Phùng Gái

Hưởng lương hưu theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội?

Câu hỏi tư vấn: Thưa luật sư ! tôi hiện nay đang công tác tại doanh nghiệp nhà nước ; tham gia BHXH từ năm 1981 ; hệ số lương đang hưởng từ năm 2010 đến nay là 5,65 ; phụ cấp khu vực và lãnh đạo 5% ( hàng tháng đóng BHXH theo hệ số lương là 6,05 ) .


Xin hỏi vậy khi nghĩ hưu thì mức lương hưu của tôi được tính theo mức lương 5,65 hay 6,05 ( tháng 01/2016 là tôi nghĩ hưu ) . Xin trân trọng cảm ơn

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 Thứ nhất, thời gian bạn nghỉ hưu vào tháng 1/2016 nên sẽ áp dụng quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016.

Thông tin bạn cung cấp được hưởng lương 5,65; phụ cấp khu vực và lãnh đạo 5% nhưng hàng tháng lại đóng bảo hiểm xã hội theo hệ số lương 6,05. Tuy nhiên,  sau khi nghỉ hưu thì mức lương hưu của bạn sẽ được tính theo hệ số lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội là 6,05.

Đồng thời, do thông tin bạn cung cấp chưa cụ thể là tính tới thời điểm tháng 1/2016 bạn nghỉ hưu là đã đủ điều kiện để nghỉ hưu hay chưa. Trong trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì mức lương hưu hàng tháng cụ thể của bạn  sẽ được tính dựa trên hệ số lương tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể như sau:

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.


2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.
Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ
mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

4. Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 54 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau: đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

5. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật này.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.


Ngoài ra theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu:

Điều 58: Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.


2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hưởng lương hưu theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng !
CV P.Gái –công ty Luật Minh Gia.