LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Hướng dẫn cách tính và thời điểm hưởng lương hưu có lợi nhất.

Luật sư tư vấn về cách tích lương hưu tương ứng với từng thời điểm nghỉ hưu khác nhau. Cụ thể như sau:

  

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 1: Điều kiện và mức hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi​

 

Chào Luật Minh Gia Tôi là Lê Thị N tôi muốn được luật sư tư vấn cho tôi một câu hỏi như sau: Tôi đang công tác tại một doanh nghiệp cơ khí, tôi sinh tháng 5 năm 1966. Tôi đã đóng bảo hiểm từ tháng 12 năm 1983. Theo quy định đến tháng 5 năm 2021 tôi ms được nghỉ chế độ. Nhưng do điều kiện sức khoẻ tôi định nghỉ hưu vào năm 2018, tôi muốn được tư vấn nếu tôi về hưu trước tuổi như vậy thì có lợi hơn không và cách tích lương hưu của tôi lúc đó sẽ tính như thế nào?. Tôi xin cảm ơn!

Trả lời tư vấn:

Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi 2014 và mức hưởng lương hưu

Theo thông tin bạn cung cấp, tính đến 05/2018, bạn đủ 52 tuổi, có 34 năm 6 tháng (34,5 năm) tham gia bảo hiểm xã hội. Vào thời điểm năm 2018, nếu muốn nghỉ hưu trước tuổi, bạn phải suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Mức hưởng lương hưu của bạn tại thời điểm này như sau:

+ 15 năm đầu: 45% mức tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội.

+  19,5 năm tiếp: 39% (19,5 x 2) mức tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội.

Tổng 84% mức tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội. Do mức tối đa lương hưu hàng tháng bằng 75% mức tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội nên bạn chỉ được hưởng 75%. Tuy nhiên, bạn nghỉ hưu trước tuổi quy định 03 năm nên bạn bị giảm trừ mức hưởng lương hưu, mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi bị giảm trừ 2% mức hưởng. Như vậy, bạn hưởng lương hưu hàng tháng bằng 69% mức tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội.

Với số năm tham gia bảo hiểm cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu tối đa, bạn nhận được trợ cấp một lần. Mỗi năm cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ tối đa bạn được trợ cấp bằng 0,5 tháng mức tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội. Bạn có 4,5 năm đóng cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu tối đa nên bạn nhân được trợ cấp một lần bằng 2,25 mức tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, nếu nghỉ hưu trước tuổi, sẽ bất lợi hơn về mức hưởng cho bạn bởi về hưu trước tuổi bạn bị giảm trừ mức hưởng.

1 |==========================

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 2: Nghỉ hưu trước tuổi hay nghỉ hưu đúng tuổi có lợi?​

Tôi tham gia BHXH bắt buộc từ tháng 6/1993 nếu công tác đến 12/2018 tôi xin nghỉ hưu ( thời gian tôi đóng BHXH được 24 năm 7 tháng và tuổi đời là 52. Nếu nghỉ hưu sau đó thì như thế nào? Xin luật sư tư vấn cho tôi việc nghỉ hưu của tôi như thế nào có lợi hơn?

Trả lời tư vấn:

Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

Tính đến 12/2018, bạn đủ 52 tuổi, có 24 năm 7 (làm tròn là 25 năm) tháng tham gia bảo hiểm xã hội. Nếu bạn muốn nghỉ hưu trước tuổi vào thời điểm này, bạn phải suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. 

Cụ thể trường hợp của bạn, bạn nghỉ hưu vào năm 2019, mức hưởng của bạn như sau:

+ 15 năm đầu: 45% mức tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội.

+ 10 năm tiếp: 20% (10 x 2) mức tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội.

Tổng bạn được hưởng 60% mức tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội. Bạn nghỉ hưu trước 3 tuổi nên bạn bị giảm trừ 6% mức hưởng hàng tháng. Lương hưu hàng tháng còn lại của bạn là 54% mức tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội.

Từ 01/01/2018, mức tính lương hưu có sự thay đổi theo hướng bất lợi hơn với người lao động so với trước 01/01/2018 nên vấn đề đặt ra là nghỉ hưu trước hay sau 2018 có lợi hơn, trường hợp nào có lợi. Trường hợp của bạn muốn về hưu trước tuổi nhưng về vào năm 2019. So với với nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị giảm trừ mức hưởng lương hàng tháng nhưng bù lại bạn được hưởng lương hưu sớm hơn độ tuổi quy định. Bạn có thể xem xét nhu cầu của mình để xét xem nên về hưu trước tuổi hay về hưu đúng tuổi.

2 |==========================

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 3: Mức hưởng lương hưu khi về hưu đúng tuổi

Xin chào, tôi sinh ngày 20/3/1962 làm nghề giáo viên mầm non, tôi đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/1995 đến năm 2017 tôi nghĩ hưu đúng tuổi, đến khi đó lương hằng tháng tôi được bao nhiều nhờ luật gia tính giùm và tư vấn cho tôi xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời tư vấn:

Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:


Điều kiện và cách tính lương hưu theo Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Tính đến thời điểm bạn đủ điều kiện hưởng lương hưu, bạn có 21 năm 3 tháng tham gia bảo hiểm xã hội (làm tròn thành 21,5 năm). Mức hưởng lương hưu của bạn như sau:

+ 15 năm đầu: 45% mức tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội.

+ 6,5 năm tiếp theo: 13% (6,5 x 2) mức tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tổng bạn được hưởng lương hưu hàng háng bằng 58% mức tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Bạn hưởng lương theo hệ số nhà nước, bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ 01/01/1995 nên mức tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm của bạn tính bình quân 6 năm cuối trước khi bạn nghỉ hưu.

3 |==========================

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 4: Tư vấn mức lương hưu trước năm 2018 và sau năm 2018?​

Bậc lương hiện nay của mẹ là bậc 10. sinh năm 1865 tham gia đóng BHXH từ năm 1985 bậc lương đang hưởng Hệ số lương 4,06 hưởng vượt khung lương 0,9 phụ cấp chức vụ 0,2 Phụ cấp khu vực là 0,1. Thâm niên : 30 năm (tính tới thời điểm hiện tại) nên xin nghỉ hưu tháng 9/ 2017 có lợi hay nghỉ hưu đúng tuổi có lợi hơn Mong sớm nhận được hồi âm. Em xin chân thành cảm ơn.

Trả lời tư vấn:

Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

Cách tính lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

Tính đến năm 2017 mẹ anh/chị 52 tuổi và có khoảng 32 năm đóng BHXH. A/c đang thắc mắc về mức hưởng lương hưu vào vào năm nào sẽ có lợi hơn. Đặt trong trường hợp mẹ a/c ngừng đóng BHXH tại thời điểm năm 2017, chúng tôi chia giai đoạn như sau:

TH1: Mẹ a/c đóng BHXH đến năm 2017 thì có khoảng 32 năm đóng BHXH. Tính đến 2017 mẹ a/c 52 tuổi. Tuổi nghỉ hưu được xác định là 55 tuổi. Do đó, nếu mẹ a/c muốn hưởng hưu trí hàng tháng từ năm 2017 thì phải đáp ứng điều kiện về nghỉ hưu trước tuổi. Trong trường hợp này mẹ a/c cần phải làm thủ tục giám định suy giảm khả năng lao động. Theo đó, mức suy giảm là 61% trở lên, 52 tuổi, có 32 năm đóng BHXH thì mẹ a/c đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động.

Mức lương hưu hàng tháng khi nghỉ hưu thời thời điểm năm 2017 là: 45% + (17 năm x 3%) =  96% trung bình tiền lương tháng đóng BHXH. Tuy nhiên mức cao nhất mà pháp luật cho phép là 75%. Do mẹ a/c nghỉ hưu trước tuổi nên sẽ bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi như sau: 75% - (3 tuổi x 2%) = 69% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. 

Do mẹ a/c có 32 năm đóng BHXH nên ngoài tiền lương hưu hàng tháng thì sẽ được hưởng thêm trợ cấp một lần khi nghỉ hưu bằng 0,5 tháng lương hưu cho mỗi năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, như sau: 

25 năm đóng BHXH tương ứng với 75% mức hưởng, nên sẽ có 7 năm để tính hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Theo đó mức trở cấp một lần là: 7 năm x 0,5 = 3,5 tháng tiền lương. 

Tóm lại, nếu mẹ a/c nghỉ hưu tại thời điểm năm 2017 thì mức lương hưu hàng tháng là 69% trung tình tiền lương tháng đóng BHXH và 1 khoản trợ cấp nhận 1 lần bằng 3,5 tháng lương hưu. 

TH 2: Mẹ a/c nghỉ hưu đúng tuổi vào năm 2020.

Tính đến 2020 mẹ a/c 55 tuổi và vẫn bảo lưu số năm đóng BHXH là 32 năm. Đến thời điểm năm 2020 cách tính lương hưu theo quy định đã có sự thay đổi. Theo đó, mức lương hưu được tính như sau: 45% + (17 năm x 2%) = 79%. Mức cao nhất pháp luật giới hạn là 75% trung bình tiền lương tháng đóng BHXH.

Do mẹ a/c nghỉ hưu đúng tuổi nên không bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu, theo đó giữ mức hưởng bằng mức tối đa là bằng 75% trung bình tiền lương tháng đóng BHXH.

Ngoài tiền lương hưu hàng tháng thì mẹ a/c sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Cách tính tương tự như trên. Nhưng trong TH này 30 năm đóng BHXH đối với nữ mới tương ứng với 75% mức hưởng. Nên số năm tính trợ cấp của mẹ a/c là 2 năm và bằng 1 tháng tiền lương hưu. 

Tóm lại, nếu nghỉ hưu vào thời điểm 2020 thì mức lương hưu của mẹ a/c là 75% và được nhận khoản trợ cấp 1 lần bằng 1 tháng lương hưu.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hướng dẫn cách tính và thời điểm hưởng lương hưu có lợi nhất.. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng
P.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169