LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Hưởng chế độ do tinh giảm biên chế trong một số trường hợp.

Luật sư tư vấn về chế độ được hưởng khi phải nghỉ việc do chính sách tinh giam biên chế. Cụ thể như sau:

  

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 1: Điều kiện nghỉ chế độ thôi việc ngay theo nghị định 108/2014/NĐ-CP​

Theo nghị định thì thời gian có hiệu lực là 10/01/2015. tôi sinh ngày 30/6/1957. Tôi đã làm đơn xin nghỉ việc tháng 5/2015. Như vậy tính tuổi đời thì tôi chưa đủ 58 tuổi. Xin tư vấn tôi có được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc theo nghị định 108 không?

Trả lời tư vấn:

Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

Tư vấn về đối tượng tinh giản biên chế


Quy định về trường hợp thôi việc ngay theo chính sách tinh giảm biên chế

Như vậy, nghi định 108/2014 có hai chế độ là nghỉ hưu trước tuổi và chính sách thôi việc ngay. Để được giải quyết một trong hai chế độ, bạn cần thuộc đối tượng được tinh giản biên chế. Nếu bạn xét thấy bạn đủ điều kiện được tinh giản biên chế, có nguyện vòng xin nghỉ việc, bạn có thể có đơn xin xét duyệt tinh giản biên chế đến đơn vị và được giải quyết chế độ thôi việ ngay. Trường hợp bạn không thuộc đối tượng tinh giản biên chế, tự nguyện xin thôi việc theo nhu cầu cá nhân thì bạn không được giải quyết chế độ thôi việc ngay.

1 |==========================

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 2: Nghỉ việc hưởng chế độ 108 có đươc hưởng chế độ nghỉ hưu do không đủ tuổi tái cử nữa không?​

tôi là cán bộ xã, chức vụ chủ tịch Hội Nông dân. thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 31 năm 2 tháng. sau khi được báo không được hưởng chế độ nghỉ việc theo NĐ 108. tháng 3/2016 tôi tiếp tục làm đơn xin nghỉ việc. được UBND thị xã chấp thuận. xin tư vấn tôi có được hưởng chế độ trợ cấp theo điều 3, NĐ 26/2015/NĐ-CP không?

Trả lời tư vấn:

Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

Theo quy định tại Điều 2 nghị định 26/2015/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sach đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan cua Đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước nươc, tổ chức chính trị - xã hội:

1. Nghị định này được áp dụng đối với cán bộ quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức mà không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm).

2. Cán bộ thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định này.

Bạn thuộc đối tượng nghỉ việc hưởng chế độ 108/2014/NĐ-CP nên không thuộc đối tượng điều chỉnh của nghị định 26/2015/NĐ-CP.

2 |==========================

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 3: Nghỉ hưu theo tinh giản biên chế hay theo Luật bảo hiểm xã hội có lợi hơn?​

Tôi có đồng nghiệp sinh ngày 4/4/1959 là Gv. Hiện nay do sức khỏe không tốt nên đồng nghiệp tôi muốn nghỉ hưu sớm trước 2 năm nhưng không biết về theo chế độ nghỉ hưu sớm hay chế độ tinh giản biên chế và chế độ nào là đúng và có lợi hơn? và thủ tục gồm có những gì? Tôi xin luật sư tư vấn giúp Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời tư vấn:

Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:


Vấn đề tinh giản biên chế và chính sách tinh giản biên chế

Tinh giản biên chế là chế độ rất có lợi cho người thụ hưởng, nếu bạn của bạn thuộc các trường hợp được tinh giản biên chế thì có thể gửi đơn đến đơn vị xin xét duyệt về hưu theo chế đô tinh giản biên chế.

Trường hợp không thuộc đối tượng tinh giản biên chế nhưng bạn vẫn muốn về hưu thì có thể về hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. 

Tư vấn nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hưởng chế độ do tinh giảm biên chế trong một số trường hợp. . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng
P.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169