LS Phùng Gái

Hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi chấm dứt thời điểm nào?

Quy định pháp luật về việc giao kết hợp đồng lao động và thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi.

 

Bộ luật lao động 2012 quy định về sử dụng người lao động cao tuổi. Cụ thể:

 

 

Điều 167. Sử dụng người lao động cao tuổi

 

1. Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương III của Bộ luật này.

 

2. Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động.

 

3. Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người lao động cao tuổi, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.

 

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.

 

Đồng thời, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

 

Điều 6. Hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi

 

1. Khi người sử dụng lao động có nhu cầu và người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật thì hai bên có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

 

2. Khi người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động cao tuổi không có đủ sức khỏe thì hai bên thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động.

 

Như vậy, đối chiếu quy định trên thì việc chấm dứt hợp đồng lao động giữa một bên là người sử dụng lao động và một bên là lao động cao tuổi khi  thuộc một trong các trường hợp sau: Một là người sử dụng lao động không còn nhu cầu sử dụng; hai là người lao động không còn đủ sức khỏe để thực hiện công việc đang làm.

 

Tuy nhiên, kể từ ngày 15/12/2018, thời điểm Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung môt số Điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì việc chấm dứt hợp đồng lao động cao tuổi sẽ dựa trên sự thỏa thuận chấm dứt của hai bên. Cụ thể:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

 

3. Sửa đổi Khoản 2 Điều 6 như sau:

 

“2. Khi người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động cao tuổi không có đủ sức khỏe thì hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.”

 

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty Luật Minh Gia " Hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi chấm dứt thời điểm nào". Nếu còn vướng mắc hoặc cần hỗ trợ thêm thì bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc số Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 19006169 để được hỗ trợ thêm.

 

Trân trọng!

Phòng luật sư tư vấn lao động  - Công ty Luật Minh Gia.

Hỏi tư vấn qua điện thoại