Lò Thị Loan

Có mấy loại hợp đồng lao động? HĐLĐ được ký lại mấy lần?

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Vậy hiện nay có mấy loại hợp đồng lao động? Hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa mấy lần hay doanh nghiệp muốn ký như thế nào cũng được. Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về vấn đề này.

Câu hỏi:

Tôi đã ký Hợp đồng lao động có thời hạn với Công ty. Thỉnh thoảng Tổng công ty lại bắt người lao động phải ký lại Hợp đồng lao động vì nhiều lý do (như khi thay Tổng giám đốc, Thay tên doanh nghiệp.v.v....). Tôi xin hỏi theo pháp luật hiện tại có mấy loại hợp đồng lao động và việc này có đúng không và nếu đúng thì căn cứ theo điều nào của luật lao động. Trân trọng cảm ơn!

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, Công ty Luật Minh Gia trả lời tư vấn như sau:

1. Các loại hợp đồng lao động theo quy định pháp luật

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Bộ luật lao động năm 2019 quy định:

Điều 20. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a, Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng;

b, Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lưc hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng lao động.

Do đó, theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019 quy định thì có hai loại hợp đồng lao động là: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng xác định thời hạn. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt của hợp đồng lao động. Còn hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên các định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng sẽ không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực.

>> Tư vấn về các loại hợp đồng lao động, gọi: 1900.6169 

2. Được ký lại hợp đồng lao động có thời hạn tối đa bao nhiêu lần

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Bộ Luật lao động năm 2019 quy định:

“... 2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.”

Như vậy, căn cứ vào quy định trên có thể thấy, hợp đồng lao động xác định thời hạn chỉ được ký thêm tối đa 01 lần. Sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp các bên có thể ký nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn là: Người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước; Sử dụng người lao động cao tuổi; Sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Do đó, đối chiếu với trường hợp của bạn nếu bạn không thuộc một trong những trường hợp nêu trên thì việc công ty ký lại nhiều lần hợp đồng có xác định thời hạn là không đúng. Theo quy định, trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm tối đa 01 lần, nếu bạn tiếp tục làm việc thì hợp đồng lao động có xác định thời hạn giữa bạn với công ty sẽ trở thành hợp đồng không xác định thời hạn.

Ngoài ra, việc công ty yêu cầu ký lại hợp đồng vì những lý do trên không dựa trên quy định của pháp luật và không cần thiết. Vì hợp đồng lao động là sự giao kết và cá nhân và doanh nghiệp. Việc thay đổi tên hay giám đốc công ty không làm thay đổi bản chất của quan hệ trên. Do đó, bạn có thể từ chối việc ký kết trên.

Trên đây là bài tư vấn về hợp đồng lao động của Luật Minh Gia, nếu bạn còn vướng mắc về luật Lao động thì hãy gửi câu hỏi đến Luật Minh Gia để được giải đáp.

Hotline: 1900 6169