Lò Thị Loan

Hợp đồng không xác định thời hạn là gì? Có khác HĐ dài hạn?

Việc tìm hiểu quy định về hợp đồng lao động không xác định thời hạn là nhu cầu thường xuyên, do hiện nay, có rất nhiều loại hợp đồng khác nhau được ký kết được dựa trên sự thỏa thuận giữa các bên về việc quy định các quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, cùng các điều khoản làm thay đổi hay chấm dứt hợp đồng. Và để đảm bảo được tính pháp lý của hợp đồng thì người soạn thảo hợp đồng cần tuân thủ theo quy định của pháp luật.

1. Hợp đồng không xác định thời hạn là gì? 

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng

- Trong quan hệ lao động phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động thì đối với mỗi chủ thể, đối tượng khác nhau thì sẽ có các loại hợp đồng khác nhau. Đối với hợp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động thì hợp đồng sẽ được giao kết là hợp đồng lao động và phải tuân thủ theo quy định của Bộ luật lao động quy định về hình thức, nội dung cũng như loại hợp đồng. Còn đối với đối tượng là viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thì sẽ phải ký hợp đồng làm việc và phải tuân thủ theo quy định của Luật viên chức. Vậy quy định của pháp luật quy định như thế nào về các loại hợp đồng này? Sự khác biệt giữa các loại hợp đồng này là gì?

Để ký loại hợp đồng phù hợp và tránh được các rủi ro pháp lý bạn hãy liên hệ với Luật Minh Gia chúng tôi để được tư vấn.

2. Tư vấn về hợp đồng không xác định thời hạn và hợp đồng dài hạn

Câu hỏi:

Chào luật sư! Hiện tôi đang làm việc tại 1 đơn vị hành chính sự nghiệp! Được ký hợp đồng dài hạn! Hiện tại bên người SDLĐ ra văn bản về việc chấm dứt HĐ nhưng trong văn nêu rõ là chấm dứt HĐ không xác định thời hạn! Tôi xin hỏi LS là ở đây sai sót gì không ạ! Và giữa HĐ Dài Hạn và HĐ không xác định thời hạn có gì khác nhau không ạ! Rất mong luật sư tư vấn giúp ạ! Trân trọng cảm ơn rất nhiều ạ.

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, hiện bạn đang làm việc tại 1 đơn vị hành chính sự nghiệp. Được ký hợp đồng dài hạn, hiện bên người sử dụng lao động ra văn bản về việc chấm dứt hợp đồng không xác định thời hạn. Do bạn không cung cấp đầy đủ thông tin về việc bạn ký hợp đồng lao động dài hạn hay hợp đồng làm việc dài hạn. Do đó, đối với trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 20 Bộ luật lao động năm 2019 quy định:

Điều 20. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a, Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng;

b, Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lưc hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng lao động "

Do đó, theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019 quy định thì chỉ có hai loại hợp đồng lao động là: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng xác định thời hạn. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt của hợp đồng lao động. Còn hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên các định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng sẽ không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 25 Luật viên chức năm 2010 được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 2 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định như sau:

Điều 25. Các loại hợp đồng làm việc

1. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.

Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này.

2. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng.

Theo đó, hợp đồng làm việc theo quy định của Luật viên chức cũng chỉ có hai loại là hợp đồng làm việc xác định thời hạn và hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật lao động thì không có khái niệm hợp đồng dài hạn. Giữa bạn và đơn vị đã ký kết hợp đồng "dài hạn", do vậy cần căn cứ vào các nội dung cụ thể tại Hợp đồng và thời gian thực tế bạn đã làm việc tại đơn vị để xác định loại hợp đồng giữa bạn và đơn vị là loại hợp đồng nào theo phân tích ở trên. Trường hợp tên của  hợp đồng có sai sót sẽ không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động mà cần dựa trên các nội dung của hợp đồng, tính chất công việc cũng như việc thực hiện hợp đồng trên thực tế.

Trân trọng.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Đăng ký tư vấn riêng