LS Trần Khánh Thương

Hỏi về vấn đề chốt sổ bảo hiểm xã hội

Khi bắt đầu làm việc giao kết hợp đồng lao động thì người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc. Chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo giảm đóng BHXH và chốt sổ trả tờ rời kèm theo.

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Thưa Luật Minh Gia! Tôi từng lao động và tham gia đóng bảo hiểm xã hội trong một công ty TNHH từ tháng 7/20xx đến tháng 5/20xx, sau đó tôi nghỉ việc và đã lấy sổ bảo hiểm xã hội về, kèm theo các giấy tờ liên quan. Do sơ xuất nên tôi đã làm mất tờ khai và hợp đồng lao động. Nay tôi muốn chốt sổ bảo hiểm ở đơn vị mới nhưng cơ quan bảo hiểm yêu cầu phải có tờ khai và hợp đồng ban đầu. Tôi về công ty cũ xin cấp lại hợp đồng lao động nhưng không được vì giám đốc ủy quyền trước đây đã chuyển đi nơi khác. Vậy tôi phải làm thế nào để chốt được sổ BHXH và tiếp tục tham gia đóng nối BHXH? Trân trọng!

Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi đã tư vấn như sau:

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, công ty có nghĩa vụ hoàn tất thủ tục trả lại giấy tờ liên quan, chốt sổ và trả sổ BHXH cho người lao động. Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 48 về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động Bộ luật Lao động năm 2019:

Điều 48. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

...

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.”

Theo thông tin bạn cung cấp thì sau khi nghỉ việc bạn đã lấy sổ BHXH kèm giấy tờ liên quan. Nếu đã chốt sổ nhận tờ rời, giấy tờ liên quan tức là công ty đã hoàn thành hết thủ tục cho bạn.

Trường hợp bạn chỉ mới lấy bìa sổ BHXH chưa chốt sổ bạn có quyền yêu cầu công ty chốt sổ cho bạn. Công ty cũ không thực hiện thì bạn có thể khiếu nại với công ty. Nếu công ty không chốt sổ BHXH, bạn có thể liên hệ với Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận/huyện nơi công ty đặt trụ sở hoặc Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để được can thiệp và giúp đỡ.

Bên cạnh đó, hiện nay một số cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm tạo điều kiện cho người lao động đã nghỉ việc nên có nhận hồ sơ chốt sổ BHXH từ người lao động. Do đó, bạn có thể chủ động mang sổ BHXH lên cơ quan BHXH để thực hiện việc chốt sổ cho mình.

Theo quy định thì mỗi người chỉ có 1 số sổ BHXH duy nhất, sau khi chốt sổ không còn đóng BHXH ở công ty cũ thì bạn đương nhiên tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tại công ty mới. Ở công ty mới khi chấm dứt hợp đồng và thực hiện thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội bạn không bắt buộc phải nộp lại hợp đồng lao động ở công ty cũ. Công ty mới có nghĩa vụ thực hiện thủ tục chốt sổ và trả lại giấy tờ liên quan cho bạn.

Hỏi tư vấn qua điện thoại