Nguyễn Đức Minh Hiếu

Tư vấn tai nạn lao động và điều kiện hưởng tai nạn lao động

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi bị tai nạn lao động. Quyền lợi được hưởng của người bị tai nạn lao động.

 

Bên công ty vợ mình có thuê một đơn vị vận tải ngoài để chuyên trở công nhân đi làm,trên đường đi làm về xẩy ra tai nạn mà cụ thể là bị Tầu Hoả đâm vào, trường hợp của vợ mình bị gẫy xương đòn phải, đã có đầy đủ phim chiếu chụp và bệnh án điều trị của bệnh viện.trong quá trình điều trị tại bệnh viện cũng như về nhà bên phía công ty không hề chi trả gì mà hoàn toàn là gia đình phải lo,khi về nhà gia đình có đến công ty nói truyện nhưng phía công ty cũng không nói gì đến vấn đề chi trả mà hoàn toàn để phụ thuộc vào bên Bảo Hiểm,như vậy là đúng hay sai. Nhờ bên bạn tư vấn giúp gia đình,các quyền lợi vợ mình được hưởng như thế nào. Mong sớm nhận được thư của bạn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Trả lời tư vấn: Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động năm 2012 có quy định:

 

"Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

 

Quy định này được áp dụng đối với cả người học nghề, tập nghề và thử việc".

 

Vợ của bạn có thể được hưởng chế độ tai nạn lao động nếu bị tai nạn " Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý" và việc tai nạn đó dẫn đến "Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên" theo quy định tại Điều 43 Luật bảo hiếm xã hội năm 2014.

 

"Điều 144. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

1. Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.

 

2. Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.

 

3. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 145 của Bộ luật này".

 

"Điều 145. Quyền của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

 

2. Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà người sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội, thì được người sử dụng lao động trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

 

Việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận của các bên.

 

3. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được người sử dụng lao động bồi thường với mức như sau:

 

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm từ 5,0% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1,0% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

 

b) Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.

 

4. Trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 3 Điều này".

 

Do trường hợp trên công ty có nghĩa vụ chi trả số tiền trợ cấp tai nạn lao động cho bạn cùng với đó là cùng với Cơ quan BHYT đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện theo quy định của luật bảo hiểm y tế. Do đó, trường hợp này bạn nên làm đơn yêu cầu Công ty chi trả số tiền tai nạn lao động và chi phí khám chữa bệnh và làm hồ sơ cho bạn lên Cơ quan BHYT để xét hưởng chế độ cho bạn. Nếu công ty không thực hiện những công việc trên thì bạn có thể làm đơn khiếu nại và gửi đến Thanh tra Lao động thương binh xã hội.

Hiện tại văn bản áp dụng có thể thay đổi, hãy liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn nhanh